Zastanawiam się nad…

Zastanawiam się nad nazywaniem krajów nazwami większości narodowej.
Np. Wielka Brytania-państwo federacyjne w którym mieszka 66 000 000 ludzi z czego 45 000000 to Anglicy. Dlatego kraj jest powszechnie nazywany Anglią.
Rzeczpospolita Obojga Narodów-państwo federacyjne w którym mieszkało 11 000 000 ludzi (1569) z czego tylko połowa to byli Polacy. Kraj powszechnie nazywany Polską.
Związek Radziecki-państwo federacyjne zamieszkiwane przez 290 000000 ludzi z czego 93 000000 to byli Rosjanie. Powszechnie nazywany jest po prostu Rosją.

Wygląda na to że państwa federacyjne mają swoją powszechną nazwe od państw wiądocych, mających szczególny wpływ.
Hmmm i tu się nasuwa pytanie. Jeśli powstanie Unia Europejska jako państwo to jak będzie nazywane. Prawdopodobnie po prostu Europa. Na USA mówi się po prostu Ameryka. Więc będzie podobnie.
#gruparatowaniapoziomu #ciekawostki #historia #przemyslenia #demografia