Wykopiecie? :) Jak wyglądały…

Wykopiecie? 🙂

Jak wyglądały koronacje polskich władców elekcyjnych? – Koronacja miała wymiar sakralny i była obrzędem religijnym, w czasie którego namaszczano króla, nadając mu według ówczesnych wyobrażeń nadnaturalną moc. Był to rytuał ważny dla utrzymania ładu społecznego, gdyż władca spajał państwo. Akt ten niósł też ze sobą poważne następstwa natury prawnej.

Na zdjęciu replika tzw. Korony Chrobrego (fot. Gryffindor, CC BY-SA 3.0).

#nauka #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #polska #mikroreklama