Wykopaliska w pałacu Sargona…

Wykopaliska w pałacu Sargona II w Dur Szarukin, XIX wiek. 2400 lat po upadku Asyrii.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #archeologia #myrmekochoria