Wykop! Fronda: „Czy…

Wykop! Fronda: „Czy Powstanie było karą za grzechy Warszawy?”

Dzień po 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przypominamy tekst stawiający pytanie – czy to wydarzenie stanowiło karę Bożą dla naszej stolicy?

W tekście autor także stara się odpowiedzieć na pytanie:

Czy Hitler był Bożym sługą?

#neuropa #tysiacurojenniezaleznychmediow #polska #rakcontent #historia #bekazprawakow #ocieplaniewizerunkuadolfahitlera