W serii Varsaviana Atticus…

W serii Varsaviana Atticus prezentuje rycinę „Environs de Varsovie – Le Chateau de Wilanow (Villa-nova)”. Przedstawia Pałac w Wilanowie w czasach, gdy ten należał do rodziny Potockich (aż do 1892 roku, kiedy to ostatnia z rodu, Aleksandra, zapisała włości swemu kuzynowi Ksaweremu Branickiemu). Z kolei Ród Branickich zamieszkiwał w Wilanowie do roku 1945. Warto zauważyć, że Pałac w Wilanowie należy do tych nielicznych zabytków w Warszawie, które w niezmienionej postaci przetrwały okres II wojny światowej.
Rycina przedstawiająca pałac w Wilanowie pochodzi z 1836 roku z dzieła „La Pologne, historique, littéraire, monumentale et pittoresque…” Léonarda Chodźki i Ignacego Stanisława Grabowskiego. O Chodźce warto powiedzieć kilka słów, albowiem była to postać niezwykła. Żył w latach 1800-1871. Był białoruskim i polskim historykiem, geografem, kartografem, archiwistą, wydawcą i działaczem emigracyjnym. Na Uniwersytecie Wileńskim przyjaźnił się z Tomaszem Zanem, poznał tam m. in. Adama Mickiewicza, był też sekretarzem Michała Kleofasa Ogińskiego, z którym w 1822 r. na zawsze opuścił Litwę. Był jednym z motorów życia politycznego Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym. Był członkiem kierowanego przez Joachima Lelewela Komitetu Narodowego Polskiego. Napisał i wydał drukiem wiele prac historycznych, geograficznych i statystycznych, przeważnie w języku francuskim. Zajmował się też działalnością edytorską, opracowując i wydając ważne pozycje literatury polskiej. Wreszcie kolekcjonował wydawane przez emigrantów książki, broszury, manifesty i druki ulotne. Zachował dla potomności korespondencję działaczy emigracyjnych. Pozostawił po sobie kopie dokumentów dotyczących historii Polski w latach 1657-1863, liczące 125 tomów. Później zbiory te stały się podwalinami kolekcji słynnego Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Był jedną z tych osób, które przyczyniły się w znaczący sposób do zachowania dziedzictwa kulturowego Polski w dobie rozbiorowej. Niezwykła postać.
Zapraszamy na stronę opis odnośnikawww.atticus.pl.opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?pag=poz&id=56950 opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?katalog=ryciny
#ciekawostki #historia #ciekawostkihistoryczne #warszawa #kultura