Uskrzydlony dżin, Asyria 870…

Uskrzydlony dżin, Asyria 870 rok przed naszą erą.

Wiki
Artykuł o sztuce asyryjskiej

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria