Transparentność służy Polsce,…

Transparentność służy Polsce, także w obszarze bezpieczeństwa:

https://www.wykop.pl/link/5261433/czy-ufamy-sluzbom-specjalnym/

Dlaczego służby?

Potencjał do służb jako środka zaufania jest widoczny w badaniach CBOS, które pokazują rosnące na przestrzeni lat zaufanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W 2019 r. 47% Polaków dobrze oceniało jego pracę, podczas gdy złą ocenę wystawiło jedynie 13%. Tym niemniej, aż 40% z nas nie ma swojego zdania w tym temacie, i to obrazuje brak głębszego społecznego rozeznania w tym obszarze. Według powyższych badań również trzy czwarte Polaków (75%) dobrze ocenia pracę policjantów. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli (NIK) również system naboru do służb specjalnych daje gwarancję wyboru najlepszych kandydatów, co w świetle ograniczonej jawności ich funkcjonowania zwiększa zaufanie do zatrudnionych w nich funkcjonariuszy. Opinię tę potwierdza wypowiedź Kafira, byłego oficera wojskowego kontrwywiadu…

#polityka #sluzbyspecjalne #specjalsi #grom #wojsko #wojskopolskie #bezpieczenstwo #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #historia #contentnadzis #gruparatowaniapoziomu #mikroreklama