@spongegar: W TVP Info Jacek…

@spongegar: W TVP Info Jacek Kurski powiedział, że Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Ruś Kijowska ( ಠ_ಠ) #koronakrolow #historia #bekaztvp #tvpinfocontent