Są też rozsądne głosy po…

Są też rozsądne głosy po stronie Izraela: https://www.haaretz.com/opinion/in-defense-of-poland-israel-cannot-blame-the-holocaust-on-the-poles-1.5769759 When Israel Ignorantly Blames the Holocaust on the Poles, It Boosts Their Illiberal Nationalists
Poland’s authoritarian curb on debating its complicity in the Holocaust is odious, but the Israeli backlash has been foolish – and smells of anti-Polish prejudice
„Kiedy Izrael po ignorancku oskarża Polaków o Holocaust, jedynie wzmacnia polskich antyliberalnych nacjonalistów
Autorytarny ograniczenia nałożone przez Polskę na debatę o jej współudziale w Holokauście są ohydne, ale izraelski odwet był głupi – i śmierdział antypolskim uprzedzeniem”
#izrael #polska #historia #germandeathcamps #dobrazmiana

Powered by WPeMatico