Rzeźnicy oprawiają koninę,…

Rzeźnicy oprawiają koninę, 1943.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #usa #myrmekochoria