RECENZJA: KAMIEŃ…

RECENZJA: KAMIEŃ NERTHUS
Książka „Kamień Nerthus” autorstwa Andrzeja Przychodniego jest to pierwszy tom cyklu „ISA. Saga z Kraju Żelaza”. Powieść przenosi nas do II wieku n.e., kiedy to Imperium Rzymskie przeżywało swoje złote czasy, a kontakty z plemionami północy, zamieszkującymi tereny przygraniczne były niezwykle intensywne.
Autor, będący archeologiem i znawcą tematyki ludów barbarzyńskich, stara się nam ukazać realia plemion zamieszkujących tereny na północ od Gór Swebskich (Sudet i Karpat) oraz przedstawić świat ziem polskich. Jest to niezwykle ciekawy temat, gdyż zawsze Polacy doszukiwali się swoich najdawniejszych korzeni, sięgając z ciekawością do antyku.
Z tego co udało mi się wyczytać o autorze, jest to pierwsza jego powieść historyczna. Wcześniej skupiał się na pracach naukowych. Do zalet z pewnością należą częste przypisy, które ukazują znaczenie imion germańskich, opisują szlaki, obiekty oraz wszelkie inne zjawiska, które ułatwiają Czytelnikowi odnalezienie się w opisywanym świecie.
Akcja powieści tak jak wspomniałem toczy się w II wieku n.e., a dokładniej rzecz ujmując za panowania cesarza Marka Aureliusza (161-180 n.e.). Fabuła dzieli się na dwie historie: pierwsza ukazuje podróż gladiatora Sangwaza, będącego członkiem ekspedycji Julianusa, do ziem dzisiejszej Polski; druga opowiada losy Hardjena i Andiz mieszkańców ziem na północ od Karpat. Akcja jest niezwykle wartka i skupiona na jak szczegółowym ukazaniu życia najróżniejszych ludów, które przykładały wagę do sztuki wytwarzania żelaza. Jak sam autor zaznaczył w posłowiu, chciał on w jak największym stopniu skupić się na tych mniej znanych ludach, o których istnieniu mało kto zdaje sobie sprawę. I tak poznajemy m.in. Manimów, Hariów czy Nahanarwalów.
Z pewnością nie można odmówić autorowi olbrzymiej wiedzy i znajomości tematyki. Zaznaczyć jednak należy, że dostrzec można lekki chaos w fabule. Niekiedy miałem dużą trudność w odnalezieniu się w akcji. Mnogość ciężkich imion oraz częste przeskakiwanie na losy innych bohaterów powodowało, że nie mogłem się bardziej zżyć z bohaterami. Należy to jednak traktować jako brak doświadczenia autora w pisaniu tego typu treści, a podkreślić należy, że fabuła jest ciekawa oraz warta dalszego śledzenia.
Przewidziana jest kontynuacja cyklu, który finalnie ma składać się z trzech części. Jako, że nie posiadamy dużo fachowo opisanych powieści historycznych toczących się na ziemiach polskich, w czasach rzymskich, z pewnością mogę polecić pozycję. Jest to miła propozycja dla polskiego Czytelnika, który ciekaw jest, co miało miejsce w starożytności na obecnych ziemiach polskich.https://www.imperiumromanum.edu.pl/recenzje/kamien-nerthus/
#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym

Powered by WPeMatico