#przegryw…

#przegryw #historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_(ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_Wielkiej_Brytanii_i_Irlandii)

Albert poznał Wiktorię (1819–1901) – wówczas jeszcze księżniczkę, w roku 1835. Nie wzbudził on jej zainteresowania ze względu na swój wygląd – był kluskowatym, niezgrabnym, wręcz sennym szesnastolatkiem. Dopiero cztery lata później ponownie pojawił się przed obliczem Wiktorii, tym razem jako opalony mężczyzna o szerokich ramionach. 10 lutego 1840 ożenił się z Wiktorią – wówczas już królową.

wygląd to wszystko możesz nawet kuzynkę ruchać