Prezentowana dekoracyjna mapa…

Prezentowana dekoracyjna mapa pochodzi z „Atlas général, civil et ecclésiastique, methodique et élémentaire pour l’etude de la géographie et de l’histoire” z pierwszego wydania paryskiego z 1766 r. Przedstawia świat – półkulę zachodnią i wschodnią. Zaznaczono tam także Rzeczpospolitą i Warszawę, ale warto dodać, że autor stworzył też osobne mapy Polski.
Mapy de la Toura były niezwykle dekoracyjne, ale też cechowały się racjonalistyczno-oświeceniową ideą opisania świata zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy empirycznej, a więc np. z wczesnym – domyślnym – przedstawieniem Australii przed wyprawami Jamesa Cooka.
Louis Brion de la Tour (1743 – 1803) był francuskim, oficjalnym inżynierem i geografem królewskim, a pod względem rzemiosła – rytownikiem i rysownikiem. Jako rysownik był znanym XVIII-wiecznym autorem map. Pokazywana mapa świata jest jednym z jego głównych dokonań. Do ważnych dzieł należą też wzbogacone mapami publikacje: „Podróże przez departamenty Francji” czy „Atlas geograficzny i statystyczny Francji” czy mapy Paryża. Działał między 1756 a 1803 rokiem.
Najważniejsze dzieła tworzył z Louisem Charlesem Desnosem księgarzem i geografem, poddanym Króla Danii.
Dla porządku dodajmy, że autora prezentowanej mapy nie należy mylić z jego potomkiem – Louisem Brionem de la Tour synem, który był również mapotwórcą aktywnym do 1823 r.
Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do zapoznania się z piękną mapą świata Louisa Briona de la Tour. Voyage, voyage…opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?pag=poz&id=99478
#ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #geografia #historia #kartografia #mapy

Powered by WPeMatico