Potrzebuję przykładów, kiedy…

Potrzebuję przykładów, kiedy to Polonia wpłynęła bezpośrednio na politykę danego państwa, na przykład przyczyniając się do uchwalenia/odrzucenia jakiejś ustawy. Mile widziane przykłady Polonii amerykańskiej.
#polityka #polonia #historia