Pomijajac dzisiejsze wylewy…

Pomijajac dzisiejsze wylewy #stonoga , to P.M. Miller, szybko sie na nim poznal.

#polityka #historia