Nitowanie kokpitu C-47 w…

Nitowanie kokpitu C-47 w North American Aviation, II wojna światowa. Niczym obraz Caravaggia.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #usa #fotohistoria #malarstwo #myrmekochoria