Mirki, jak była konferencja…

Mirki, jak była konferencja teherańska. Churchill i Roosevelt jak się dostali do Iranu? Samolotem, statkiem, czy koleją? xD Ktoś wie?
#historia