Mężczyzna ora pole przy…

Mężczyzna ora pole przy pomocy słonia, okres I wojny światowej. Po 1916 roku zaczynają się spore braki w różnych sektorach. Brakuje zwłaszcza koni na niemieckich wsiach, bo większość dóbr wciąż przewożą konie, zresztą jeszcze podczas pierwszej fazy II wojny światowej konie wciąż będą kluczowe w transporcie.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #iwojnaswiatowa #fotohistoria #myrmekochoria