List wysłany przez kapłana…

List wysłany przez kapłana Luenna do króla Lagasz (Urukagina). Kapłan informuje w nim króla, że jego syn został zabity podczas bitwy, Mezopotamia 2400 rok przed naszą erą. Fascynujące znalezisko, które tworzy pomost pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, bo wiecie, że w momencie, którym list został odczytany przez króla albo skrybę na głos, musiał zupełnie odmienić los tego człowieka; być może od sukcesji po przerażającą perspektywę pochowania swojego własnego dziecka. Król znany z obrony biednych i skrzywdzonych, zachowały się również wiersze na jego temat.

„Urukagina jest autorem jednych z najstarszych znanych nam reform społecznych, w których zajął się problemem korupcji i wyzyskiem biedaków przez bogaczy. Reformy te obejmowały m.in. uwolnienie wdów i sierot od płacenia podatków, opłacanie kosztów pogrzebów przez miasto, ustalenie ceny minimalnej za niektóre produkty, zniesienie podatków małżeńskich czy umniejszenie uposażeń kapłańskich. Treść reform znana jest z inskrypcji na dwóch stożkach glinianych, znajdujących się obecnie w zbiorach Luwru. ”

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #archeologia #dzieci #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria