Kulisy polsko-niemieckiej…

Kulisy polsko-niemieckiej „Mszy Pojednania” z 1989 roku:

https://www.wykop.pl/link/5212705/msza-pojednania-w-1989-roku-i-jej-znaczenie-dla-relacji-polska-niemcy/

Zanim doszło do organizacji największej mszy w dziejach tamtejszej parafii, 4 czerwcu 1989 roku do Krzyżowej w ramach konferencji „Chrześcijanin w społeczeństwie” przybyła międzynarodowa grupa naukowców i sympatyków w celu utworzenia miejsca służącego kultywowaniu pamięci o grupach oporu przeciwko totalitarnym ideologiom. Zaangażowanie to doprowadziło również do ogłoszenia wspólnego apelu środowisk niezależnych, który miał zmobilizować polskie władze do pomocy w ratowaniu byłego majątku hrabiego von Moltke.

Oprócz tego, w dniu pamiętnych wyborów czerwcowych doszło do jeszcze jednego przełomowego wydarzenia. Na Górze Świętej Anny po raz pierwszy od zakończenia wojny odprawiono mszę świętą w języku niemieckim. Przywrócenie dwujęzycznych mszy pozwoliło podkreślić obecność mniejszości niemieckiej i było później bezpośrednim powodem zaproszenia kanclerza Kohla do wzięcia udziału w podobnym nabożeństwie podczas oficjalnej wizyty w Polsce.

#polak #niemiec #wojna #nazizm #faszyzm #antypolonizm #antysemityzm #slask #dolnyslask #opolskie #opole #historia #mikroreklama #contentnadzis #gruparatowaniapoziomu