Kilka stanowisk w Polsce mnie…

Kilka stanowisk w Polsce mnie intryguje. Np. stanowisko Konserwatora Zabytków. Dziwne, że jeden człowiek ma taką władzę.Wyda jedną decyzję i nic nie możesz zrobić, bo jakiś obiekt ma wartość historyczną.

#przemyslenia #zalesie #historia