JEAN-PAUL MARAT (1744-1793),…

JEAN-PAUL MARAT (1744-1793), działacz polityczny okresu rewolucji francuskiej w latach 1789–1799, publicysta, z zawodu lekarz. Założyciel (w 1789) dziennika „L’Ami du Peuple” [fr. ‘Przyjaciel ludu’], pierwotna nazwa „Le Publiciste Parisien”, na którego łamach występował przeciwko monarchii, demaskował spiski arystokracji, atakował zachowawczą politykę finansjery oraz wykazywał słabość Konstytuanty. Rzecznik sankiulotów paryskich, prześladowany za swój radykalizm, dwukrotnie zmuszony do emigracji ( w 1790, i w latach 1791–92). Związany z klubem kordelierów, członek Komuny Bezpieczeństwa Komuny Paryskiej i deputowany z Paryża do Konwentu Narodowego. Bliski jakobinom, był zwolennikiem stosowania terroru wobec wrogów politycznych. W gospodarce opowiadał się za posunięciami radykalnymi (w tym ustanowieniem cen maksymalnych żywności). Jego działalność przyczyniła się do obalenia monarchii w 1792 i odsunięcia w 1793 od władzy żyrondystów. 13 lipca 1793 zamordowany przez fanatyczną żyrondystkę Charlotte Corday. Bardzo popularny wśród ludu paryskiego, po śmierci stał się dlań symbolem rewolucjonisty. Autor prac z zakresu medycyny, nauk ścisłych, optyki oraz rozpraw filozoficzno-społecznych „Chaînes de l’esclavage” (1774), „Plan de législation criminell” (1780), „Projet de declaration des droits de l’homme et du citoyen suivi d’un plan de Constitution, juste, sage et libre” (1789). W języku polskim „Pisma wybrane” (1951).
Słynny obraz Jacques-Louis Davida z 1793 roku, Śmierć Marata
#rewolucjafrancuska #maloznanizbroniarze #zamordowani #francja #historiazobrazu #znaneobrazy #malarstwo #historia

Powered by WPeMatico