Gustave Doré, Anioł Pański…

Gustave Doré, Anioł Pański zabija pierworodnych w Egipcie. Ilustracje do Starego Testamentu XIX wiek

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #rysunek #religia #myrmekochoria