Faszyzm a socjalizm. W…

Faszyzm a socjalizm.
W związku z liberalną (a zatem lewacką) propagandą zrównująca faszyzm i socjalizm. Jest faktem, że faszyzm to reakcja najbardziej zatwardziałych kręgów kapitalistów na socjalizm. Celem faszyzmu jest powstrzymanie zwycięskiego pochodu socjalizmu. Socjalizm naukowy i marksistowski dokonuje pełnej nacjonalizacji środków produkcji. Faszyzm nie jest w takim znaczeniu socjalistyczny. Dążąc do powstrzymania socjalizmu idzie jednak na pewne ustępstwa względem socjalizmu, co może być mylące. W innych definicjach socjalizmu istotnie ma miejsce jedynie częściowa socjalizacja. Faszyzm czyni więc, by omamić robotników, krok w stronę socjalizmu. Naukowcy spierają się czy Hitler wykonał drugi krok, faktycznie zrównując system ekonomiczny z radzieckim przy zachowaniu innej formy i czy było to jedynie na potrzeby wojny.
Drugim aspektem faszyzmu niemieckiego jest agresywny, imperialistyczny, ludobójczy nacjonalizm. Właśnie to jest krytykowanym złem faszyzmu niemieckiego, czego nie mogą zmienić kwestie ekonomiczne i dowodem na jego prawicowość. Oczywiście stalinowski komunizm także był prawicowy.
#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa