Dlaczego sebixy tak się…

Dlaczego sebixy tak się obnoszą z patriotyzmem i swoją narodowścią skoro są potomkami chłopów pańszczyźnianych, którzy nie mieli narodowości a z polską to mieli styczność tylko jak pan szlachcic biczem ich po plecach pociągnął.
„Gdy 150 lat temu na ziemiach polskich ostatecznie zniesiono pańszczyznę chłopi nie stali się Polakami. Tożsamość narodową nabywali przez kolejne kilkadziesiąt lat.
Chłopi bali się Polski niesłychanie, wierząc, że z jej powrotem przyjdzie na pewno pańszczyzna i najgorsza szlachecka niewola. Powstania uważali za jakąś potworną zbrodnię, której nawet nie umieli nazwać ani określić, a powstańców za dzikich, pomylonych zbrodniarzy, będących plagą ludności i nieszczęściem dla chłopów”. To cytat ze wspomnień Wincentego Witosa, czołowego działacza ludowego, w latach 1920-1921, 1923 i 1926 premiera Polski. Witos, który urodził się w 1874 r. w dość ubogiej rodzinie chłopskiej z okolic Tarnowa, pisał o nastrojach panujących na wsi w czasach jego dzieciństwa i młodości. Dziś oceny, jakie przedstawiał, mogą niejednego zdumiewać, a nawet oburzać. Jak to, polski chłop nie chciał Polski, powstania uważał za zbrodnie?! Warto jednak przełamać skłonność do rzutowania w przeszłość naszych obecnych wyobrażeń i przyjąć do wiadomości to, co wynika z badań historyczno-socjologicznych.”
#patriotyzm #sebixkurwix #onr #polska #historia

Powered by WPeMatico