(disclaimer: I am a russian,…

(disclaimer: I am a russian, but I am not Putin, it is completely different person)
#rosja #historia #pytanie #muzykarosyjska #rosyjski
41. Siedem głównych grzechów rosyjskich.
Aby skupić się na główniem tu wybierz jeden.