czy taki Jan Henryk XV…

czy taki Jan Henryk XV Hochberg książę von Pless filmowy von Teuss był patriotą?

#historia #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #polska #gruparatowaniapoziomu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Henryk_XV_Hochberg_ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_von_Pless