5 grudnia 1994 roku podpisano…

5 grudnia 1994 roku podpisano tak zwane Memorandum Budapesztańskie.
Na mocy podpisanego porozumienia Ukraina rezygnowała z posiadania poradzieckiej broni atomowej, w zamian za to Wielka Brytania, USA i Federacja Rosyjska zagwarantowały Ukrainie niepodległość i integralność terytorialną.

#historia