Jutro rocznica rozpoczęcia II…

Jutro rocznica rozpoczęcia II Wojny światowej. Z tego powodu kilka dla mnie najciekawszych faktów które warto znać zwłaszcza w dzisiejszych czasach:

– Polska rozpoczęła mobilizację powszechną dopiero 30 sierpnia. Wcześniej mimo paktu Ribbentrop Mołotow tego nie zrobili, bo Anglicy zapewniali że nic się nie wydarzy. Dodatkowo nie było przygotowanych scenariuszy ataków Niemiec na Polskę mimo że ryzyko ataku Niemiec już od kilku lat było wysokie.

– Siła militarna Niemiec była dwukrotnie większa niż Polski, jednak w przypadku obrony terytorium przed atakiem spodziewanym od paru lat nie jest to przepaść uniemożliwiającą skuteczną obronę.

– Naczelny Wódz czyli generał (Rydz-Śmigły) i Minister Spraw Zagranicznych (Józef Beck) uciekli z Polski 17. września.

– Mimo że bohater Generał Sikorski o to wnioskował Sanacja nie przydzieliła go przed wojną do jednostki frontowej. Powodem były powody polityczne – niechęć Sikorskiego do Piłsudczyków

– Polskę razem z Niemcami zaatakowała Słowacja, w efekcie czego otrzymała w listopadzie 39. część terytorium Polski

#4konserwy #wojna #iiwojnaswiatowa #ciekawostki #historia

Widzieliście kiedyś faszyzm?…

Widzieliście kiedyś faszyzm? Nie mówię o Hitlerze, swastykach, antysemityzmie i Wehrmachcie, bo to tylko pewien kształt, jaki faszyzm przybrał w Niemczech kilka pokoleń temu. Chodzi mi o faszyzm jako taki, faszyzm w formie czystej – co by zostało z tego światopoglądu, gdyby poddać go destylacji?

Wydaje mi się, że dzisiaj trudno już zdać sobie sprawę, jak głęboko zbrodnie hitleryzmu przeorały niemiecką humanistykę – u zarania większości problemów, jakie postawiono w Niemczech w drugiej połowie XX wieku stały dwa podstawowe pytania: jak możliwy był faszyzm/nazizm i jak go uniknąć w przyszłości? W tych dyskusjach wyłoniły się oczywiście różne propozycje zdefiniowania nazizmu. Szerokie uznanie zdobyła perspektywa, w której faszyzm został uznany za odpowiedź na modernizację. Niemcy, podobnie jak cała Europa, gwałtownie się modernizowały w XIX wieku, a dojście Hitlera do władzy było konsekwencją obaw i lęków, jakie wzbudzało powstawanie nowoczesnego świata. W takiej perspektywie faszyzm jest przede wszystkim kontrrewolucją, sumą wszystkich strachów, jakie można żywić wobec nowoczesności. Co istotne, nie oznacza to w ogóle, że naziści nie korzystali z narzędzi, jakich dostarczyła modernizacja, było wręcz przeciwnie.

A teraz wyobraźmy sobie przykładowo, że znajdujemy się na portalu społecznościowym w kraju, gdzie nie można głosić treści antysemickich, nawoływać do wojny zaborczej czy pochwalać Hitlera. Jak propagować faszyzm w takim wypadku? Nic prostszego, wystarczy przecież nie pochwalać Hitlera, skoro to nie o Hitlera chodzi. Można się go pozbyć jak niewygodnego balastu i skupić na rzeczach naprawdę istotnych, czyli kontrrewolucji.

I tak powstał tag na portalu wykop.pl o jakże znamiennej nazwie #revoltagainsthemodernworld Gorąco polecam, jeżeli nie widzieliście jeszcze faszyzmu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

PS https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sun_(symbol)

#heheszki #polityka #4konserwy #neuropa #historia #anatomiapopulizmu

Niecałe 500 wyświetleń….

Niecałe 500 wyświetleń. (╯︵╰,)

Kolejny świetny odcinek #podcasthistoryczny – Magellan – Wyprawa do około świata! (。◕‿‿◕。)

Dostępny również min na Spotify czy Apple podcast.

pokaż spoiler tradycyjnie polecam x1.5

#podcast #historia

Znalezisko – 72 lata temu w…

Znalezisko – 72 lata temu w Polsce rozpoczął się stalinizm. Dlaczego Gomułka musiał odejść?

Władysław Gomułka został usunięty ze stanowiska sekretarza generalnego Polskiej Partii Robotniczej 31 sierpnia 1948 roku. Okazał się nie dość posłuszny wobec dyrektyw płynących z Kremla. W imperium Stalina za takie nieposłuszeństwo groziła jedna kara – śmierć.

31 sierpnia 1948 roku rozpoczęło się tzw. plenum sierpniowo-wrześniowe KC Polskiej Partii Robotniczej. Znane jest ono przede wszystkim z tego, że właśnie wtedy ze stanowiska sekretarza generalnego partii komunistycznej odwołano Władysława Gomułkę, którego zastąpił Bolesław Bierut. Data ta uznawana jest za jeden z początków stalinizmu w Polsce. Dlaczego Władysław Gomułka musiał odejść?

Władysław Gomułka ps. „Wiesław” był robotniczym i komunistycznym działaczem zdobywającym pierwsze szlify organizacyjne wśród podkarpackich robotników naftowych. Sam pochodził właśnie z Podkarpacia, gdzie pracował zresztą początkowo jako ślusarz w przemyśle naftowym, a później także w centrach przemysłowych na Górnym Ślasku i w łódzkiem. W latach trzydziestych wielokrotnie więziono go za działalność w Komunistycznej Partii Polski. Od losu większości jej przywódców, rozstrzelanych w ZSRR w latach 1937-1938 uchroniła go kolejna odsiadka. W tym czasie przebywał w więzieniu w Sieradzu, gdzie był przywódcą tzw. „komuny więziennej”. Gdy w początkach 1942 roku zawiązała się PPR, Gomułka organizował jej struktury w swoich rodzinnych stronach. Jednak już latem tego samego roku na wezwanie Pawła Findera znalazł się w Warszawie. To właśnie jego następcą w roli przywódcy PPR został jesienią 1943 roku. Silna osobowość Gomułki i jego wyraziste poglądy nie wszystkim w łonie szefostwa partii się podobały.

Jednym z głównych oponentów Gomułki w osłabionym aresztowaniami Komitecie Centralnym PPR był niejaki Bolesław Birkowski. Człowiek ten, znany również jako tow. „Tomasz”, a po wojnie jako Bolesław Bierut, znalazł się w Polsce latem 1943 roku, zrzucony na spadochronie na polecenie Moskwy. Opowiadał się on za twardym stanowiskiem komunistów wobec podziemia niepodległościowego. Przez ten eufemizm należy rozumieć całościowe i jak najbardziej wszechstronne działanie na szkodę Armii Krajowej, Rady Jedności Narodowej, Narodowych Sił Zbrojnych, oraz wszelkich sił politycznych niepodporządkowanych Moskwie. Bierut był gotów stosować wszelkie środki, łącznie z denuncjowaniem działaczy podziemia niepodległościowego na Gestapo. W jego opinii polskim komunistom władzę mógł zapewnić jedynie wiernopoddańczy stosunek wobec Stalina. W tym okresie Moskwa starała się za wszelką cenę wmontować PPR w struktury polskiego państwa podziemnego.

Gomułka tymczasem zdecydowany był na ograniczony, lecz rzeczywisty kompromis z innymi siłami politycznymi. Jednocześnie jednak Gomułka obstawał przy otwartym formułowaniu postulatów ruchu komunistycznego. „Wiesław” opowiadał się m. in. otwarcie za nacjonalizacją przemysłu, podczas gdy Moskwa (i reprezentujący ściśle jej poglądy Bierut) wolała taktycznie powstrzymać się od głoszenia przesadnie radykalnych haseł. Miało to służyć zachowaniu pozorów wspólnej walki o „demokratyczną Polskę”. Cokolwiek miało to w przyszłości oznaczać. Konflikt pomiędzy Gomułką a Bierutem zaowocował odwołaniem tego drugiego do ZSRR, gdzie zyskał on sobie pozycję lidera grupy polskich komunistów w ZSRR. Gomułka pozostał w kraju, będąc niekwestionowanym przywódcą komunistów polskich w walczącym kraju. Konflikt został zamrożony. (…)

„Demokracja” miała jednak dla komunistów specyficzne znaczenie. Polegała ona na terrorze, zastraszaniu przeciwników politycznych, infiltracji i wyniszczaniu podziemia niepodległościowego. Agresywnej propagandzie antyakowskiej, antypeeselowskiej i wymierzonej w obóz narodowy towarzyszyły także liczne aresztowania i skrytobójcze mordy. Referendum ludowe z 30 czerwca 1946 roku oraz wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku zostały brutalnie i bezprecedensowo sfałszowane. Klęska legalnej opozycji była całkowita. W styczniu 1947 roku prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym przez nowy Sejm, został Bolesław Bierut (formalnie bezpartyjny), a premierem – Józef Cyrankiewicz. Wciąż kluczową rolę w rządzie odgrywał jednak Władysław Gomułka, który zresztą bardzo aktywnie uczestniczył w zwalczaniu wszelkiej opozycji. (…)

——
Jeśli interesujesz się historią i lubisz konkretne materiały (takie z rzetelną bibliografią i ciekawymi zdjęciami/filmikami), to zaplusuj komentarz pod tym wpisem – mniej więcej codziennie wrzucam jedno znalezisko i z chęcią bym Cię zawołała (。◕‿‿◕。) #rozowaihistoria
——

Ten wpis jest fragmentem artykułu, którego autorem jest Michał Przeperski. Więcej jest w linku znaleziska.
Fot. Władysław Gomułka, ps. „Wiesław” (domena publiczna)

#historia #ciekawostkihistoryczne #histmag #ciekawostki #mikroreklama #swiatnauki #liganauki #qualitycontent #swiatnauki #starszezwoje #gruparatowaniapoziomu #polska #rosja #xxwiek #stalin #marksizm

Zdarzbóg. Coś się… coś się…

Zdarzbóg.
Coś się… coś się zniweczyło i nie dało się zapisać to raz jeszcze rzeknę.
Na wolnej elekcyji wynik Jakuba Ludwika Sobieskiego to jest jakiś blamaż.
Ja dumam, że ta polska, do diabła, głupia szlachta ta, k#rwa, konfederacja imbecyli, która wotowała na tych chamów, k#rwich macierzy synów z Saksonii to jest jakaś, do diabła, niekoherencja.
Li tylko tyle dla was, jeśli tyle dla was, panowie bracia, taki zaaa… taki zapał dla dobra Rzeczpospolytej jak mój, gdzie zostawiłem jeśm moje domowe ognisko, osobiste sprawunki, ziemie moje i wszystek rzecz i dla was znaczyło to tylko 7 czy 8 dziesiątek kresek to was sie powinno chędożyć, k#rwa!
Tak sie powinno was chędożyć, jak tylko was mogą chędożyć Sasi. Szwedzi was tak nie wyrżnęli, jak wyrżną was Sasi, do diabła, aż was kukle będą świerzbiały z bólu.
To jest dramat, do diabła, to jest dramat, że w tym kraju niezdatnym dla prawego obywatela do życia, w tym kraju, w którym Kuryer Polski, k#rwa, nie były w stanie poinformować, że Jakub Ludwik Sobieski towarzyszył ojcu swemu w sławetnej Odsieczy Wiedeńskiej i w bitwie pod Parkanami.
Że te senackie bękarty, powtarzam: senackie bękarty, senackie bękarty uznały, że małżeństwo tego człowyeka z najmajętniejszą Polką nie jest kwestią racji stanu Rzeczpospolytej, że to nie jest czymś wartym tego by tego człowyeka wprowadzić na tron Rzeczypospolytej. Będzie was Saksonia chędożyła w d#pę, k#rwa, trykać tak jak was Szwecja nie trykała.
To dziecię błędne, ten mały psi karakan, August Śmieć zniszczy was. Habsburgowie, Romanowowie, Hohenzollernowie będą wam, do diabła, słodki życia smak odbierały, wy, k#rwa, chamy, złotowolnościowe polskie chamy.
Ja mam to w kiepie, do diabła, bo mnie stać na wszystko będę żył, k#rwa, tak. Wyemigruję jeszcze dzisiaj, już karoca czeka i będę sie z was, k#rwa, głupcy sobie dworował, żeście takie głupie są, tacy, k#rwa, imbecyle, które to diabelstwo saksońskie wybrali.
Nie na księcia Conti, nie na Jakuba Ludwika Sobieskiego, tylko na jakichś wygnańców, Fryderyków Augustów, Niemców w d#pę rąbanych, do diabła. Na Szwabów – parszywców głosowali.
Taką zaprawdę jest, k#rwa, Rzeczpospolyta Obojga Narodów. Przez taką świńską Rzeczpospolitą przez was, k#rwa, k#tasy, tego kraju nie czeka ewolucyja, bo jesteście garści srebrników nie warci i trzeba was, machlerze, chędożyć i na was zarabiać bo jesteście konfederacyją złotowolnościowych tłuków i kapcanów, pojmujecie to? A wam, mili, którzyście na mnie wotowali, którzy wspomagali mnie, podziękować pragnę.
Bo to ułomek szlachetnych mężów, ułomek Polaków to jest 7 może 8 dziesiątek… Skrywaj te szablę, bo ci ją skryję na amen! Tak, tak… tylko to sie w tej psiej Rzeczypospolytej nadaje rzec wam w lica paskudne wreszcie, wy chamy, że jesteście małpami, że, do diabła, wasze parszywe weksle to jest wasz majestat, wasza godność.
Ziemie psie na Ukrainie i żydowski weksel. To wy, k#rwa, panowie bracia! Pal z wami! Nie warto było, do diabła, nie warto było zrobić nic co by sie… Aaa szkoda, k#rwa, gadać, szkoda gardłować, naprawdę… Niech was, słuchajcie, ci którzy sie, k#rewnicy, wotowali na Augusta, niech was szlag trafi, garstki srebrników jesteście niewarci.
Zwykłemi zdraycami jesteście. Z Bogiem.

#heheszki #pasta #historia #stonoga #polska

czytam teraz o uni brzeskiej…

czytam teraz o uni brzeskiej i niech mi ktoś wyjaśni dlaczego na historii wmawia się dzieciom, że Polska była tolerancyjnym krajem? XD to że w Polsce żydzi przez jakiś czas mieli trochę lepiej niż na zachodzie nie czyni z Polski tolerancyjnego kraju

#pytanie #historia

81 lat temu budynki…

81 lat temu budynki Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej stały się miejscem tak zwanej prowokacji gliwickiej.

31 sierpnia 1939 roku grupa esesmanów przebranych za powstańców śląskich zaatakowała Radiostację, chcąc w ten sposób zrzucić odpowiedzialność za rozpoczęcie II wojny światowej na stronę polską.

Dzisiaj gliwicka Radiostacja jest jednym z najciekawszych zabytków techniki na Śląsku, a zarazem najwyższą drewnianą konstrukcją w Europie.
Źródło: UM Gliwice
#gliwice #historia #2wojnaswiatowa #iiwojnaswiatowa #ciekawostki

Dzień Zwycięstwa w…

Dzień Zwycięstwa w Turcji

Turcy obchodzą dzisiaj tzw. Dzień Zwycięstwa. W tym dniu upamiętniają zwycięstwo nad Grekami w bitwie pod Dumlupınar w 1922 r. zakończonego całkowitym rozbiciem sił greckich, które rozpoczęły teraz zdezorganizowany odwrót w kierunku wybrzeża i ewakuację na kontynent europejski.

Turcja była jednym z tych krajów, tak jak Polska, dla których koniec I wojny światowej nie oznaczał końca działań zbrojnych. My o swoje granice musieliśmy się bić i myślę, że warto o tym pamiętać. W sumie przypadek Turcji jest bardzo podobny, bo naszego bo oni, podobnie jak Polacy, musieli się bić o prawie każdą ze swoich granic. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

www.pulslewantu.pl

#bliskiwschod #historia #turcja #lagunacontent

Sierżant Alojzy Piorkowski z…

Sierżant Alojzy Piorkowski z jego 14 letnim synem na froncie we Włoszech.Członkowie Drugiego Korpusu Polskego.Przetrwali wojnę.
#iiwojnaswiatowa #2wojnaswiatowa #drugawojnaswiatowa #wojsko #historia #wojskopolskie #polska #wojna #militaria #wlochy #gruparatowaniapoziomu #historiajednejfotografii #godofwar

#komunistycznakartkazkalendarza

30 sierpnia 1948 w Rumunii powstała tajna policja – Securitate

#historia #ciekawostkihistoryczne #komunizm

Egidiusz i Syagriusz –…

Egidiusz i Syagriusz – „ostatni Rzymianie” w Galii

Mianem „ostatniego Rzymianina” określano w historii najczęściej dowódcę w ostatniej znaczącej wygranej bitwie w historii Imperium Rzymskiego, na polach Katalaunijskich w 451 r. n.e. – Flawiusza Aecjusza. Czasami tym mianem określano również inne postacie, jak m.in.: Majoriana, ostatniego…

(więcej pod linkiem)

https://www.wykop.pl/link/5674143/egidiusz-i-syagriusz-ostatni-rzymianie-w-galii/

#rzym #antycznyrzym #imperiumromanum #historia #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #listaimperiumromanum #ciekawostkihistoryczne #ancientrome #rzym #ciekawostki #wojsko #europa #swiat #militaria #venividivici

Witam. Przeglądając stare…

Witam. Przeglądając stare zdjęcia znalazlem jedno dziadka, które mnie zainteresowało a szczególnie opaska na lewym ramieniu. Co mogła oznaczać? O ile coś znaczy. Zdjęcie z lat 1920-30. #historia #pytanie #archeologia #starezdjecia

Mirki od #wojsko taka sprawa…

Mirki od #wojsko taka sprawa a jakby w #bialorus doszło niestety do scenariusza z #syria .. jakby to wyglądało militarnie
czy masy ludzi około z tego 10 mln vs Łukaszenka mają szane militarnie?

w Syrii było z 15 mln mieszkańców siły opozycji to około 100 tys VS 200 tys rządowe i poszło jak poszło..

czy ci ludzie mieliby szansę? militarnie? na takim terenie?

czy mogłoby to się różnić od Syrii? https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_domowa_w_Syrii

#militaria #polska #swiat #ciekawostki #bialorus #historia

Przepis na krem…

Przepis na krem rzymski

Przepis na krem autorstwa Marka Gawiusza Apicjusza, gastronoma z czasów Oktawiana Augusta i Tyberiusza.

Do wina przyprawionego pieprzem dodać miodu, czystego wina, wina z winogron suszonych na słomie i pospolitego. Dorzucić nasienia sosny, orzechów włoskich i kaszy ugotowanej w wodzie; doprawić siekanymi palonymi orzechami laskowymi. Podawać.

– Apicjusz, De Re Coquinaria, VII 297

Przepis na krem rzymski

#archeologia #imperiumromanum #historia #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #ciekawostki #venividivici

————————————————————————————–
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Dotacje