Zbrodnie protestantów….

Zbrodnie protestantów. Zagłada Indian, prześladowanie katolików

Od wieków w awangardzie antykatolickiej kampanii nienawiści są protestanci. Jednocześnie w debacie publicznej skrzętnie ukrywane są zbrodnie protestantów, często wynikające z ich heretyckich przekonań.

Jedną z pierwszych masowych zbrodni protestantów było w 1649 roku wymordowani i doprowadzenie do śmierci głodowej 1/3 ludności katolickiej Irlandii przez Cromwella.

Jedną z największych zbrodni protestantów była zagłada Indian, którzy ocaleli w Ameryce tylko tam, gdzie rządzili katolicy. Sukces w nawracaniu Indian na katolicyzm i w podporządkowaniu dużej części Ameryki katolickiej Hiszpanii był niewątpliwie związany z koszmarem, jaki była pogańska rzeczywistość w Ameryce. Aztecy składali ofiary z ludzi (20.000 ofiar w ciągu jednego święta), praktykowali kanibalizm, prowadzili nieustanne wojny, by zdobyć jeńców na ofiary. Nienawiść Indian do Azteków była tak wielka, że 550 Hiszpanom posiadającym 22 konie (z których przeprawę przez dżungle przetrwało 16) i niesprawną broń jednostrzałową czarno prochową broń palną (która z powodu wilgoci w dżungli nie działała) udało się rozgromić kilkuset tysięczną armie Azteków. Do Hiszpanów przyłączyła się armia 200.000 Indian prześladowanych przez Azteków, którzy w katolickich Hiszpanach widzieli wyzwolicieli.

Kościół nie ponosi też odpowiedzialności za zagładę Indian. W 1504 roku (12 lat po tym, jak Kolumb dopłynął do Ameryki) królowa Izabela Kastylijska zakazała krzywdzić Indian i nakazała zadośćuczynienia tym których skrzywdzono. Inkwizycja miała zakaz zajmowania się nieochrzczonymi i dlatego nie zajmowała się Indianami. „Inkwizycja wyjęła spod prawa i nakazała spalić dzieła zakonnika Luisa Sepulvedy broniącego tezy, iż wolno podbijać i ewangelizował Indian siła”.

W 1545 „Sobór Trydencki potwierdził, że nawrócenie musi być wolnym aktem woli i nie może być wymuszone”. W 1537 roku orzeczenie papieskie „Sublimis Deus” jednoznacznie uznało Indian za ludzi. Podobnie głosiła, pochodząca z tego samego roku, encyklika „Pastorale officium”.

Misjonarze katoliccy uczyli się lokalnych języków, by w nich ewangelizować, w ramach tych działań zostały przez Kościół katolicki stworzone słowniki i została opisana gramatyka języków pierwotnych mieszkańców Ameryki, dzięki czemu dziś dysponujemy wiedzą o lokalnej kulturze Ameryki przed chrystianizacją. Katoliccy misjonarze uczyli Indian rolnictwa i rzemiosła, utrzymywali bezpłatne dla Indian szpitale i szkoły.

Kościół ekskomunikował też tych kolonistów, którzy krzywdzili tubylców, wymusił na Hiszpanii równouprawnienie Indian wobec Hiszpanów w 1541 roku. Na podstawie nowego prawa „zabroniono niewolnictwa, wprowadzono godziwą zapłatę oraz równe opodatkowanie. Indianie uzyskali takie same prawa jak inni poddani korony hiszpańskiej”. W krajach katolickich Ameryki powszechne były związki mieszane, kolonistów i ludności tubylczej. Nowe prawo dotyczyło też murzynów, więc niewolnictwo uległo likwidacji – prócz Brazylii (należącej do Portugalii) gdzie jednak wyzwolony murzyn miał pełnie praw (w protestanckich Stanach Zjednoczonych wolny murzyn nie miał tylu praw co biały).

Protestanci w Ameryce Północnej (USA, Kanadzie), oraz Australii, doprowadzili do prawie całkowitej zagłady ludności tubylczej (często schrystianizowanej) – Indianie przetrwali tylko w katolickim Quebecku i Meksyku. W Ameryce Północnej protestanci nie uznawali Indian za ludzi i zgodnie z prawem można było bezkarnie zabijać ludność tubylcza. Do czasów po II wojnie światowej w USA Indianie pozbawieni byli praw, „Kongres USA uznał Indian za ludzi dopiero w 1921 roku […], papież zrobił to już w 1537 roku”.

Przykładem barbarzyństwa protestantów była też dyskryminacja katolików w USA. „Do prezydentury [Johna Fitzgeralda] Kennedyego katolicy byli [w USA] obywatelami drugiej kategorii”. Od samego początku Ameryka była antykatolicka (podobnie jak Wielka Brytania gdzie katolicy zyskali równe prawa dopiero od 1929 roku). W różnych stanach katolicy nie mogli wykonywać pewnych zawodów, osiedlać się, wysyłać dzieci do szkół, padali ofiarą pogromów i rabunku własności, musieli płacić wyższe podatki, mieli zakazane sprawowanie eucharystii i innych sakramentów, oraz prowadzenie szkolnictwa. Przejawem purytańskiej nienawiści do katolików były dziecińce zabawy w mordowanie papieża. Apogeum nienawiści do katolików był wiek XIX w USA, wtedy to miały miejsce w USA pogromy antykatolickie, ich sprawcom władze USA zapewniły bezkarność. Antykatolicka propaganda w USA w XIX wieku domagała się odebrania wszelkich praw katolikom i głosiła, że zakonnice się prostytułują, a swoje bękarty potajemnie mordują. Podobnie amerykańska pop kultura zwierała mnóstwo antykatolickich treści, a organizacje protestanckie prześladowały katolików – jedną z takich organizacji był Ku Klux Klan.

Nienawiść protestantów do katolików nie dziwi. Katolicy zachowali niesfałszowany tekst Pisma Świętego, podczas gdy protestanci fałszowali Biblie, usuwając z niej to, co było sprzeczne z ich herezjami lub zmieniali tak teksty, by pasowały do ich herezji, dodając swoje protestanckie komentarze. Protestanci nienawidzi Kościoła katolickiego, bo ten spisał Nowy Testament, zachował wszystkie teksty Starego i Nowego Testamentu, publikował prawdziwe teksty Pisma Świętego, stworzył zasady studiów biblijnych (opierał się na językach oryginalnych, krytycznej analizie tekstu i języka, porównywaniu różnych tłumaczeń i kopii), interpretował Biblie jako tekst teologiczny, a nie historyczną kronikę.

W wydanej przez inicjatywę ewangelizacyjną „Wejdźmy na szczyt” (niezwykle doskonale udokumentowanej) książce „Kościół oskarżony” autorstwa Marka Piotrowskiego, czytelnicy znajdą i inne fakty zadające kłam antykatolickiej propagandzie.

#4konserwy #neuropa #katolicyzm #protestantyzm #indianie #historia #ciekawostkihistoryczne

A propos abdykacji cesarza…

A propos abdykacji cesarza Japonii.
Jego ojcem był Hirohito, który rządził od 1926 r. do 1989 r. i był najdłużej panującym cesarzem Japonii.
Czyli ten sam człowiek, który stał na czele Japonii w czasie II wojny światowej, a więc w czasie gdy Japonia była sojusznikiem Hitlera i popełniała zbrodnie na innych narodach (Japonia miała też swoją Norymbergę link ), po wojnie dalej spokojnie panował i jako cesarz dożył sędziwego wieku.
Na zdjęciu cesarz Hirohito podczas II wojny światowej
#historia #ciekawostki #japonia

Andreas Hamm (fundator…

Andreas Hamm (fundator dzwonu) wraz ze swoją rodziną obok dzwonu „Kaiserglocke” (katedra w Kolonii), 1875.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria

Ordnungspolizei albo…

Ordnungspolizei albo Granatowa policja śmieje się z rannego Żyda, Polska okres II wojny światowej. Nie wiem jaka to dokładnie formacja, ale na pewno ktoś poprawi jak coś.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #gruparatowaniapoziomu #iiwojnaswiatowa #myrmekochoria

79 lat temu, 30 kwietnia 1940…

79 lat temu, 30 kwietnia 1940 r., pod Anielinem w walce z Niemcami poległ mjr Henryk Dobrzański „Hubal”, żołnierz Legionów Polskich, kawalerzysta, olimpijczyk. Po kampanii 1939 r. dowódca Oddziału Wydzielonego WP na Kielecczyźnie zorganizowanego na wzór regularnego wojska, ale stosującego taktykę partyzancką.

#historia #iiwojnaswiatowa #rekonstrukcjakolorem #pokolorowane #historiapolski #iiwojnaswiatowa #fotohistoria #brusilow12

#nauka #technologia #ksiazki…

#nauka #technologia #ksiazki #ciekawostki #historia
'tato dlaczego…’
Dzieci dorastają i zadają coraz trudniejsze pytania.
A ja nie chcę ich zbywać a szczerze to chętnie bym sam bym czegoś nowego dowiedział.

Mirki jest jakieś wydawnictwo seria książek która ciekawie opowiadała by o święcie? Cos na zasadzie serii „było sobie życie” tylko książkowo.
Tematy od czarnych dziur przez skąd są pieniądze po dlaczego wybuchła ii wojna światowa.
Tylko żeby to było ciekawie opowiedziane no i sam przy okazji coś zyskal.

Meteoryt Alvord (17 kg)….

Meteoryt Alvord (17 kg). Odnaleziony w 1976 roku na farmie w Iowa.

Artykuł
Artykuł

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #kosmos #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria

In ancient rome it was…

In ancient rome it was perfectly acceptable to kill a cheating wife AND the offspring she had with her lover

In ancient greece you were allowed to kill your wife if you caught her in the act, and sell her into slavery. And she was permanently excommunicated from public religion. And the man who had sex with a married woman was sodomized. Adultery was a worse crime than rape in Greek law.

In ancient egypt cheating wives were whipped, mutilated, or killed depending on their social status

The Bible and Talmud are clear about how ancient Canaanites/Jews felt about it. Both the cheating woman and her lover were killed in ancient times. However the woman could be killed by stoning, burning, or strangulation. Flogging her until she was dead or crippled was another option.

In Babylon cheating wives were drowned.

Among the Germanic tribes a cheating wife was publicly whipped by her husband, shaved bald, and made into a completely shunned social outcast. Among the Norse it was expected for the husband to kill his unfaithful wife.

In medieval Vienna adulterous women were impaled to death.

Cutting off the noses of cheating wives was practiced by ancient Romans, Indians, Egyptians, Arabs, and Byzantines.

Pagan Turks ripped adulterers in half

Most Native American tribes mutilated cheating wives by cutting off noses, ears, and lips. Sometimes they could have their heads shaved bald and faces burned too. Sometimes the husband would BITE the nose off his wife.

Aztecs stoned and impaled adulteresses.

In Hindu society a woman could lose her caste and come an untouchable for adultery. Depending on the era or caste it was either quietly discouraged or punished with death.

In Imperial China a cheating wife and her lover were often locked into pig cages and drowned by the family of the husband. She could also have her eyes ripped out and the blood was collected for remembrance. They would sometimes be tied to stakes, carried, and publicly spanked.

Also in China hanging, decapitation, mutilation, flogging, and evisceration were popular punishments for unfaithful women. They could also be fed to ravenous tigers if she was really unlucky. Burying the adulterous pair alive or burning them alive were practiced too. A pregnant adulteress could have her lover’s child ripped out of her sliced open belly. Men who dishonored the wives of other men were cut in half, shot full of arrows, dragged by carts until ripped apart, have spikes or nails hammered into their heads, or tossed off of cliffs.

In Tokugawa era Japan a husband was well within his rights to kill his wife and her lover if he caught them. Sometimes the wife would merely be shaved bald, divorced, and made into an outcast. If the wife escaped from her furious husband she would be decapitated anyway by officials.

In Korea cheating wives received 90 lashes publicly. And beheading if they were nobles.

In Siam a husband was encouraged to kill an adulterous wife. Failing that she had to wear bamboo and red flowers while being paraded around and scorned.

In Vietnam an adulterous wife was shaved bald, tied up, and paraded everywhere as citizens did any type of mockery and physical abuse they wanted to her. Or simply tied to a raft and pushed into the river to die.

Among the Yorubas of west africa the typical punishment for an adulterous pair was death or banishment. However the woman would be spared if she was pregnant. Then killed after giving birth.

Adultery was punishable by death among the Ashanti, Yoruba, Baganda, and Zulu peoples. Especially if it was with the wife of a chief.

Among the Ashanti adulterers were punished with the “Dance of Death” where a skilled surgeon would slowly dissect him or her into smaller and smaller pieces over the course of 2-3 days nonstop.

Castrations were another popular punishment for men who slept with the wives of other men. And the counterpart for cheating women was having their vaginas burned.

#przegryw #spierdolenie #stulejacontent #zwiazki #historia #ciekawostki #bolecnaboku #logikaniebieskichpaskow #logikarozowychpaskow #redpill #p0lka #dziewczynybeztabu

Mirki ostatnio zwiedzałem…

Mirki ostatnio zwiedzałem gniezno i oczywiście widziałem drzwi gnieźnieńskie. Co znajduję się po ich drugie stronie (tj. od wewnątrz) nigdzie nie mogę znaleźć, a nie zapytałem będąc tam.
#kiciochpyta #historia #sredniowiecze #gniezno

Szukam książki lub serii…

Szukam książki lub serii książek zbiorczo mówiącej o najważniejszych historycznych wydarzeniach od czasów starożytności po współczesność- interesuje mnie bardziej pozycje, których autorzy nie podawają setek dat bez ładu i składu, tylko traktują o tym jak te wydarzenia ukształtowały i miały wpływ na bieg historii
#ksiazki #historia #pytaniedoeksperta #szukam

Naszyjnik, Hiszpania 1680 -…

Naszyjnik, Hiszpania 1680 – 1700. Duży szmaragd majestatycznie odbija światło.

Muzeum

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #sztuka #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria

Stela przedstawiająca…

Stela przedstawiająca Asarhaddona u jego stóp faraon Egiptu i król Sydonu, 671 rok przed naszą erą.

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #sztuka #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria

Kiedyś i dziś… „Bitwa…

Kiedyś i dziś… „Bitwa o Cherbourg” – była to bitwa będąca częścią operacji „Overlord”, która rozgrywała się podczas II wojny światowej. Bitwa została rozegrana natychmiast po zakończonym powodzeniem lądowaniem aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku.

Chcesz być na bieżąco? #zwiadowcahistorii – tag z moimi najciekawszymi znaleziskami! Zapisz się też do mikrolisty zwiadowcahistorii lub zaplusuj ten komentarz, bym zawołał Cię do najlepszych znalezisk!

#historia #historiajednejfotografii #wojna #iiwojnaswiatowa #2wojnaswiatowa #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki