ARCHEOLODZY BĘDĄ POSZUKIWAĆ…

ARCHEOLODZY BĘDĄ POSZUKIWAĆ RZYMSKICH ŚLADÓW W BUŁGARII, W OKOLICACH NOWGRADU

Archeolodzy z Niemiec i Bułgarii, wspólnymi siłami, podejmują się poszukiwań rzymskich śladów w okolicach Nowgradu, w północnej Bułgarii. Jest to część projektu archeologicznego ufundowanego przez niemiecki rząd.

Prace przewidziane są na trzy lata. W ciągu pierwszych dwóch lat prace mają polegać na eksploracji terenu, kiedy ostatni rok to analiza znalezisk i formułowanie konkluzji. Pierwszy etap prac zakończył się dnia 7 kwietnia. Dalsze wykopaliska mają się rozpocząć z końcem sierpnia.

Głównym miejscem wykopalisk jest Tash Bair (buł. „Kamienna Góra”), znajdujący się niedaleko Nowgradu. Na tych terenach natrafiono na znaleziska datowane na IV-VI wiek n.e., kiedy to ziemie te były częścią Imperium Rzymskiego. Obiekty znaleziono na pozostałościach rzymskiego obozu Iatrus, niedaleko wsi Krivina.

Ponadto archeolodzy twierdzą, że na tę chwilę udało się odkryć kilka ciekawych artefaktów w regionie Tsenovo, które w czasach rzymskich słynęło z produkcji wapna. Znaleziono między innymi piec do wypalania ceramiki oraz odważniki do wyważania zboża. Przyjmuje się, że miesięcznie region był w stanie wydobyć co najmniej 200 ton wapna.

Archeolodzy będą poszukiwać rzymskich śladów w Bułgarii, w okolicach Nowgradu

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #artefaktnadzis
————————————————————————————–
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!
https://www.imperiumromanum.edu.pl/dotacje/

NA CZAS MUZUŁMAŃSKIEJ…

NA CZAS MUZUŁMAŃSKIEJ KONFERENCJI W ITALII ZASŁONIĘTO NAGI POSĄG WODZA GRECKIEGO

W ostatnich dniach w Italii miała miejsce muzułmańska konferencja. W obawie przed urażeniem przybyłych wyznawców islamu, lokalne władze podjęły decyzję o zasłonięciu miejsc intymnych rzeźby antycznego wodza Epaminondasa.

(więcej we wpisie)

https://www.wykop.pl/link/4290273/na-czas-muzulmanskiej-konferencji-w-italii-zaslonieto-nagi-posag/

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym

Mam zamiar iść na siłownię do…

Mam zamiar iść na siłownię do tej pory ćwiczyłem tylko w piwnicy ale się wyprowadziłem i mam takie pytanie, czy na siłowni obowiązują jakieś zasady itp? Kolega mi mówił że trzeba się na początku przedstawić i wysłał mi filmik picrel mówiąc że tak witają się prawdziwi mężczyźni, raczej żartował z tym całowaniem ale jak patrzę na te wszystkie wpisy z #mirkokoksy to sam nie wiem, pomoże ktoś?
#kiciochpyta #pytanie #historia

Co myślicie o Bolesławie…

Co myślicie o Bolesławie Piaseckim? Patriota czy zdrajca?

Z jednej strony przywódca przedwojennego ONR-u Falangi oraz kawaler orderu Virtuti Militari, który w czasie wojny walczył z Niemcami, a nawet przez pewien czas z Sowietami, z drugiej jednak bardzo mocno współpracował z komunistami po wojnie, tworząc stowarzyszenie PAX i starając się zlikwidować autonomię kościoła. Wizerunek Piaseckiego ociepla z pewnością fakt, iż dzięki swoim wpływom oraz znajomościom wyciągnął z więzienia bardzo wielu żołnierzy AK, NSZ i WiN-u z Pawłem Jasienicą na czele.

#historia #pytanie #prl #iiwojnaswiatowa #polska #onr #narodowcy #patriotyzm #polityka

Wojna w Wietnamie na obrazach…

Wojna w Wietnamie na obrazach amerykańskich żołnierzy.

Link do znaleziska: Sztuka z Wojny w Wietnamie (galeria)

Jeśli Cię to zainteresowało to dziękuję Ci za wykop. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#malarstwo #militaria #sztuka #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #kultura #historia #sztuka #estetion #art #kultura #historia #azja #wietnam #usa #wojsko #swiat #gruparatowaniapoziomu

Szabla (złoto, rubiny,…

Szabla (złoto, rubiny, diamenty i szmaragdy), Indie XIX wiek. Za coś takiego postawilibyście dom, kupili samochód i być może utrzymali rodzinę do końca życia bez pracy.

Muzeum

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #gruparatowaniapoziomu #militaria #myrmekochoria

Dasz wiarę? Odc. 30 w którym…

Dasz wiarę? Odc. 30 w którym rządzimy wielomilionowym imperium i zakładamy kanapową religię
Kolejny odcinek autorstwa @niedoszly_andrzej , jak zwykle gwarancja 100% jakości #daszwiare

Historia Indii jest dosyć egzotyczną dziedziną wiedzy. A szkoda, bo można o niej powiedzieć w zasadzie wszystko poza tym, że jest nudna i uboga. Nasze szkolnictwo skupia się jednak głównie na historii cywilizacji zachodniej i jej poprzedniczkach. Wzmianki o Indiach są mocno fragmentaryczne i ciężkie do zrozumienia, bo wyjęte z kontekstu głównego nurtu. Z lekcji kojarzę tylko szczątkowe informacje o cywilizacji doliny Indusu, potem krótkie wspominki o arabskich i tureckich podbojach i kolonializm europejskich mocarstw. Ale od czego mamy internet?

W XVI wieku subkontynent był zdominowany przez tak zwane Państwo Wielkiego Mogoła, założone przez potomków wielkiego zdobywcy Timura, który kontrolował tereny od Chin po Konstantynopol. Babur, założyciel dynastii Wielkich Mogołów, nie chciał być gorszy niż sławny protoplasta. Dość powiedzieć, że państwo, któremu dał początek, było drugim największym imperium w historii Indii. Poddani Babura i jego następców tworzyli niesamowity tygiel kulturowy, jako że należeli do setek różnych grup etnicznych, religijnych, językowych i jakich tylko jeszcze.

Terytorium Państwa Wielkiego Mogoła

Wielkich Mogołów, choć byli bitnymi zdobywcami, ciężko określić mianem prymitywnych prostaków. Akbar – bohater naszego odcinka, trzeci władca imperium, był prawdziwym człowiekiem renesansu. Zdolny generał, który rozszerzył granice państwa na południu. Znakomity administrator, twórca systemu, który umożliwił efektywne zarządzanie tak rozległymi terytoriami. Biegły dyplomata, potrafiący pacyfikować nastroje arystokracji i rozgrywać opozycję.

Był znany także jako patron kultury, stojący między innymi za stworzeniem biblioteki, zawierającej przeszło 24 tysiące wolumenów zapisanych sanskrytem, urdu, perskim, greką, arabskim a nawet łaciną. Biblioteka była nie tylko zbiorem ksiąg, ale także instytucją kulturalną i naukową, zatrudniająca i jednoczącą skrybów, uczonych, tłumaczy i artystów. Akbar zasłynął również jako edukator odpowiedzialny za stworzenie szkół, w których uczyło się wielu jego poddanych, bez względu na podziały etniczne i religijne.

Akbar z sokołem (i wąsem)

No właśnie. Te podziały mogły być palącym problemem państwa rządzonego przez Akbara. Wielcy Mogołowie i miażdżąca większość ich żołnierzy wywodziła się z wyznających islam turecko-mongolskich ludów Azji Środkowej. Z biegiem czasu kręgi rządzące uległy kulturowej iranizacji, ale islam pozostawał ważnym elementem ideologii dynastycznej i spoiwem jednoczącym władców z wojskiem i arystokracją terenów, które stanowiły rdzeń państwa.

Z drugiej strony miażdżąca większość poddanych Akbara wyznawała hinduizm. Warto tutaj podkreślić, że hinduizm nie jest religią (przynajmniej nie w takim tego słowa rozumieniu, które dominuje w zachodniej części Starego Świata), a całym zbiorem wierzeń i filozofii, nieraz bardzo, bardzo różnych od siebie. Do tego dodajmy jeszcze wspływy mazdaistycznych religii irańskich – przede wszystkim zoroastryzmu, które odcisnęły mocne piętno na terenach Azji Środkowej i zachodnich terytoriach państwa Akbara.

Kilka przykładów hinduskich bóstw

Nie trudno wyobrazić sobie, że zawiłości polityki religijnej imperium mogły przyprawić o ból głowy. Jej niepowodzenia łatwo mogły przekształcić się w krwawą wojnę domową lub regionalne bunty. Akbar był zatem bardzo tolerancyjny. Czasem postępował nawet wbrew temu co głosili niektórzy muzułmańscy przywódcy religijni. I tak na przykład w 1579 roku zniósł obowiązek płacenia dżizji – specjalnego podatku nakładanego na innowierców. W tym samym roku zezwolił też jezuitom, którzy do Indii ściągnęli wraz z Portugalczykami, na prowadzenie swobodnej działalności misjonarskiej.

Niekoniecznie jednak musiało za tym stać tylko wyrachowanie obliczone na ekonomiczne i polityczne korzyści. Według podań o jego życiu, będąc w średnim wieku przeżył mistyczne doświadczenie, które na zawsze zmieniło jego życie. Od zawsze był bardzo ciekawy świata i wspierał uczonych i kulturę, ale od tego momentu zaczął zagłębiać się w religijne dysputy. W 1575 roku zbudował tak zwany Ibadat Chana (dosłownie Dom Modlitwy). Było to miejsce regularnych debat filozofów, teologów, mistyków i nauczycieli religijnych. Akbar partycypował w spotkaniach.

To wszystko nie działo się w próżni – religie występujące na terenach zjednoczonych przez Mogołów, zaczęły stykać się ze sobą i mieszać. Na ich panowanie przypada rozkwit sufizmu – islamu (a raczej islamów, gdyż sufizm nie jest jednorodny) skupionego na mistyce, który garściami czerpał z lokalnych, niemuzułmańskich tradycji. Dzięki regionalnym akcentom, sufizm był bardzo popularny wśród mas i to właśnie w nim upatruje się źródła popularyzacji islamu w północnych Indiach.

Pałac Fathepur Sikri, w którym odbywały się imprezy filozoficzne

Jak przed chwilą wspominaliśmy, Akbar był żywo zainteresowany religiami i sprawami związanymi z duchowością. W toku dyskusji, w których brał czynny udział i nauczania, które poznał, miał jakoby dojść do wniosku, że żadna z religii nie może zawierać całej prawdy. Z tego powodu zdecydował się na stworzenie własnej – zawierającej to co dobre i prawdziwe w pozostałych. Została ona nazwana Din-i Ilahi (dosłownie: Religia Boga), ale w czasach Akbara nazywano ją Tawhid-i-Ilahi (boski monoteizm)

Religia owa opierała się głownie na elementach islamu i hinduizmu, ale zawierała również zapożyczenia z chrześcijaństwa, dżinizmu, mazdaizmu i sikhizmu. Potępiała uleganie rządzom, rozpustę i przemoc, a promowała pobożność, abstynencję, samokontrolę i łagodność. Nie było w niej autorytatywnych pism, ścisłej hierarchii i kapłanów. Praktyka cnoty (nie tylko cielesnej, choć pochwalano celibat) miała doprowadzić do zjednoczenia ludzkiej duszy z Bogiem.

Propozycje władcy i wygłaszane przez niego poglądy oburzyły część muzułmańskich przywódców. Najprawdopodobniej to sprawiło, że Akbar zaczął nieprzychylnie się do nich odnosić i stał się niechętny praktykom i poglądom jakie promowali. Doprowadziło to do rebelii, na czele której stanął Dżahangir – syn i następca Akbara. Rozeszła się wprawdzie po kościach, ale wymusiła zmianę nastawienia cesarza.

Stworzona przez niego religia nigdy nie wyszła poza dwór, a i na nim nie zrobiła jakieś oszałamiającej kariery. Jej „wyznawcami” byli tylko dostojnicy z najbliższego otoczenia władcy i nigdy nie było ich więcej niż 19. Zdaniem wielu historyków nie była to klęska, a świadomy plan Akbara. W ich interpretacji wcale nie chciał on tworzyć religii unifikującej podzielone wyznaniowo imperium – a tak głosił tradycyjny pogląd stworzony przez badaczy starszej daty.

Akbar i jeden z 19 wiernych- Abu’l-Fazl

Prawdziwym celem Religii Boga miało być jakoby zaspokojenie duchowych potrzeb i ambicji władcy. Ich zdaniem Akbar chciał po prostu stworzyć kult dla garstki wtajemniczonych. Akbar jakoby widział siebie jako natchnionego proroka, mającego specjalny kontakt z Bogiem, a nie będącego tylko zwykłym, ziemskim wykonawcą jego woli. I taką też rolę chciał odgrywać. Zmarł w 1605 roku, a boski monoteizm zniknął ze źródeł niedługo potem.
Obrazek wg uznania, ja nie mam pomysłu

#wiara #religia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #islam #gruparatowaniapoziomu #historia

Jezuici (w czerni) tłumaczą Akbarowi i reszcie zebranych czemu Rzym jest the best

A będę robił kartki z…

A będę robił kartki z kalendarza, a co mi tam (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
(jakieś takie najciekawsze według mnie xD)
30.04

[Polska]

1921 r. – Wejście w życie Traktatu Ryskiego na mocy, którego między Polską, Rosja i Ukraina zapanował pokój.
Traktat Ryski

1981 r. – Wprowadzenie Kartek na żywność, które obowiązywały do końca lipca 1989 r.

2000 r. – Zamknięcie Kopalni Węgla Kamiennego „Jowisz”
KWK Jowisz

[Świat]

311 r. – Wydanie „Edyktu Tolerancyjnego Galeriusza” na mocy, którego chrześcijanie posiadali wolność religijną na terenie Cesarstwa Rzymskiego.
Edykt Tolerancyjny Galeriusza

1789 r. – Zaprzysiężenie George’a Washingtonana pierwszego prezydenta USA
George Washington

1904 r. – Wojna Rusko-Japońska, Bitwa nad rzeką Yalu, jest to jedna z większych bitew wojsk lądowych w czasie tejże wojny.
Bitwa nad rzeką Yalu
Wojna Rosyjsko-Japońska

1916 r. – Pierwszy raz w Niemczech wprowadzono czas letni.
Historia Czasu Letniego

1918 r. – Powstała „Turkiestańska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka” , która istniała do 24.10.1924 , potem została rozbita na kilka mniejszych części.
Autonomia, o której mowa.

1945. – Śmierć poprzez samobójstwo i Ewy Braun, oraz operacja Berlińska, która miała na celu zdobycie Berlina i wywieszenie „Flagi Zwycięstwa”
Adolf Hitler
Operacja Berlińska
Rosyjski Sztandar Zwycięstwa

1995 r. – Prezydent USA Bill Clinton ogłosił zakaz inwestycji i handlu z Iranem.

2015 r.- Rozbicie o powierzchnię Merkurego zakończyła się misja amerykańskiej sondy MESSENGER.
Sonda MESSENGER

[Imieniny]

Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Andrea, Bartłomiej, Benedykt, Chwalisława, Donat, Eutropiusz, Jakub, Józef, Katarzyna, Kwiryn, Lilla, Ludwik, Maksencja, Maksym, Maria, Marian, Piotr, Pius, Pomponiusz, Rozamunda i Wawrzyniec.

Hehe, miłego ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#historia #ciekawostki #kartkazkalendarza #dziendobry #kosmos

W czwartek, 3 maja o 22:00…

W czwartek, 3 maja o 22:00 TVP1 wyemituje film „Karbala”. Przy okazji przypominamy recenzję filmu:

Karbala

Zachęcamy do polubienia: https://www.facebook.com/wiekdwudziestypl/
———————————————————————————-

#film #historia #ciekawostki #kultura #wojsko #armia #militaria #ciekawostkihistoryczne #irak #bliskiwschod #usa #wojskopolskie #mikroreklama #zainteresowania #kino #telewizja

Zapraszam na „Wieczornik…

Zapraszam na „Wieczornik Historyczny”

Największa rzeź starożytnego świata. Kto stoczył tę bitwę i ilu było zabitych?

„Dawał nadzieję uratowania ojczyzny”. Dlaczego Niemcy dali się uwieść Hitlerowi?

Dlaczego arabscy terroryści lubią Polskę?

PSL – skradziona tożsamość…

Amerykańskie obozy koncentracyjne? USA musiały zapłacić 1,6 miliarda…

Bez butów do Armii generała Andersa

Polska bez powstań. Co by było gdyby nie wybuchło powstanie listopadowe

O karierze Wandy, co nie chciała Niemca

W epoce żelaza w krajach nordyckich kury i gęsi były symbolami statusu

„Cela śmierci”, której nie było

29 kwietnia 1945 roku wojska amerykańskie wyzwoliły obóz koncentracyjny w Dachau

Bitwa nad rzeką Metaurus – kres dominacji Punijczyków w Italii

Maszyny do biegania, wstrząsacze kości, czyli zakręcona historia roweru

Jak zawsze podpięcia (nie tylko historyczne) mile widziane

#wieczornikhistoryczny #mikroreklama #historia #niemoje #histeryk13 #liganauki #ciekawostkihistoryczne

Plus spamlista osób które chciały być wołane (jeżeli ktoś chce się dopisać to nie ma problemu) @Johny_Locke: @wysocki: @leinad77: @jrs2: @Bjornolf: @adios: @karuzel: @Endorfinek: @gugas: @Jagienka87: @Cymes: @Destr0: @iryss: @CzarnyOwiec: @Tortex: @Siedzi:

Historical Poland: National…

Historical Poland: National Focus Tree & More

Ten mod to złoto.

Poniżej mamy zbiór decyzji po wybraniu ścieżki Sanacji Prawicowej. A jest jeszcze Sanacja Centrowa, Sanacja Lewicowa, ONR, Narodowa Demokracja, PPS, i PSL.

Oczywiście każda z tych opcji ma osobne, ale równie ciekawe decyzje.

Nawet Paradox, który cały ostatni dodatek skupił na Chinach, nie dał im tyle contentu co twórcy tego moda za darmo wrzucili do Polski.

#hoi4 #gry #paradox #strategie #historia

#pasta #historia…

#pasta #historia #bizancjum
Mój stary to fanatyk Bizancjum. Pół mieszkania zajne ikonami najgorsze. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w leżący na ziemi świecznik czy kadzielnicę i trzeba zszywać w szpitalu bo mają zadziory na końcu. W swoim 22 letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania to baba z recepcji jak mnie tylko zobaczyła to kazała buta ściągać xD bo myślała, że znowu rozciąłem se stopę złotem.
Druga połowa mieszkania zajna Hellenem Polskim, Światem Rzymianina, Super Cesarzem xD itp. Co tydzień ojciec robi objazd po wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie bizantyjskie tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go into internety bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach ale teraz nie dosyć, że je kupuje to jeszcze siedzi na jakichś forach dla historyków i kręci gównoburze z innymi bizantynistami o najlepsze okresy w historii cesarstwa itp. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wypieolić klawiaturę za okno. Kiedyś ojciec mnie wkił to założyłem tam konto i go trolowałem pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty typu katafrakci jedzo guwno. Matka nie nadążała z pieczeniem gyrosu na uspokojenie. Aha, ma już na forum rangę BASILEUS, za najnie 10k postów.”
„Jak jest ciepło to co weekend zapieala do biblioteki. Od jakichś 5 lat w każdą niedzielę czytam Strategikon przed obiadem a ojciec pieoli o zaletach studiowania tego szpiegowskiego gówna. Jak się dostałem na studia to stary przez tydzień pieolił że to dzięki temu, że czytałem dużo Maurycjusza bo zawiera wiedzę o Słowianach i znałem ich zwyczaje.
Co sobotę budzi ze swoim znajomym mirkiem całą rodzinę o 4 w nocy bo hałasują pakując ikony, robiąc gyrosa itd.
Przy jedzeniu zawsze pieoli o handlu śródziemnomorskim i za każdym razem temat schodzi w końcu na Wenecję, ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy durr niedostatecznie bojkotujo Arabów tylko kradno hurr, robi się przy tym cały czerwony i odchodzi od stołu klnąc i idzie czytać Wielką Encyklopedię Historii Rzymu Wschodniego żeby się uspokoić.
W tym roku sam sobie kupił na święta diadem cesarski. Oczywiście do wigilii nie wytrzymał tylko już wczoraj go rozpakował i nałożył w dużym pokoju. Ubrał się w ten swój cały strój cesarski i siedział cały dzień w tym diademie na fotelu na środku mieszkania. Obiad (gyros) też w nim zjadł [cool][cześć]
Gdybym mnie na długość ręki dopuścili do wszystkich prawosławnych w polsce to bym wziął i zapieolił.
Jak któregoś razu, jeszcze w podbazie czy gimbazie, miałem urodziny to stary jako prezent wziął mnie ze sobą do Stambułu w drodze wyjątku. Super prezent ko.
Pojechaliśmy gdzieś wpzdu pod Hagię Sophię, dochodzimy pod ołtarz a ojcu już się oczy świecą i oblizuje wargi podniecony. Rozłożył cały ikonostas i kleczymy na podłodze i patrzymy na ikony. Po pięciu minutach mi się znudziło więc włączyłem discmana to mnie ojciec pieolną kadzielnicą po głowie, że święci z ikon słyszą muzykę z moich słuchawek i się płoszą. Jak się chciałem podrapać po dupie to zaraz 'krzyczał szeptem’, żebym się nie wiercił bo szeleszczę i ikonoklaści z przedsoinka widzą jak się ruszam i kuszą. 6 godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć na Pantokratora jak w jakimś jnym Guantanamo. Urodziny mam w listopadzie więc jeszcze do tego było zimno jak sam skysyn. W pewnym momencie ojciec odszedł kilkanaście metrów w miasto i się sp***ział. Wytłumaczył mi, że trzeba w mieście pierdzieć bo inaczej duchy basileusów słyszą i czują.
Wspomniałem, że ojciec ma kolegę mirka, z którym chodzi do cerkwi. Kiedyś towarzyszem wypraw cerkiewnych był hehe Zbyszek. Człowiek o kształcie piłki z wąsem i 365 dni w roku w klivanionie z mozaiką Justyniana na piersi. Byli z moim ojcem prawie jak bracia, przychodził z żoną Teodorą na wigilie do nas itd. Raz ojciec miał imieniny zbysio przyszedł na hehe kielicha. Najebali się i oczywiście cały czas gadali o Rzymie i Krucjatach. Ja siedziałem u siebie w pokoju. W pewnym momencie zaczeli drzeć na siebie mordę, czy generalnie lepsze są galery czy dromony.

WEŹ MNIE NIE WkIAJ ZBYCHU, WIDZIAŁEŚ TY KIEDYŚ JAKIE CESARZ MA DROMONY? CHAPS GALERA SPALONA!
kA TADEK GALERY W WENECJI PO 40 METRÓW MAJĄ , TWÓJ DROMON TO IM MOŻE NASKOCZYĆ
CO TY MI O GALERZE pie**olISZ JAK LEDWO TRIREMĘ POTRAFISZ ROZPOZNAĆ. DROMON TO JEST KRÓL WODY JAK LEW JEST KRÓL DŻUNGLI
No i aż się zaczeli nak***iać zapasy na dywanie w dużym pokoju a ja z matką musieliśmy ich rodzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła żona zbysia, że zbysio spadł z rowerka i zaprasza na pogrzeb. Odebrała akurat matka, złożyła kondolencje, odkłada słuchawkę i mówi o tym ojcu, a ojciec

I bardzo k*a dobrze
Tak go za tą galerę znienawidził.
Wspominałem też o arcywrogu mojego starego czyli Wenecjanach. Stali się on kompletną obsesją ojca i jak np. w telewizji mówią, że gdzieś był trzęsienie ziemi to stary zawsze mamrocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych skysynach z Wenecji powiedzieć. Gazety niehistoryczne też przestał czytać bo miał ból dupy, że o prawosławiu polskim ani aferach w Serenissimie nic się nie pisze.
Szefem ambasady Weneckiej w mojej okolicy jest niejaki pan Dandolo. Jest on dla starego uosobieniem całego zła wyrządzonego śródziemnomorskim akwenom przez Wenecję i ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie handowe gdzie występował Dandolo i stary wrócił do domu z podartą szatą bo siłą go usuwali z sali takie tam inby odpiealał.
Po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem Serenissimy ojciec rozpoczął partyzantkę internetową polegającą na szkalowaniu Republiki i Adama na forach lokalnych gazet. Napiealał na niego jakieś głupoty typu, że Dandolo był tajnym współpracownikiem arabskim albo, że go widział na ulicy jak komuś gwoździem galerę rysował itd. Nie nauczyłem ojca into TOR więc skończyło się kondotierami za szkalowanie i stary musiał zapłacić Dandolowi 2000zł.
Jak płacił to przez tydzień w domu się nie dało żyć, ojciec kił na przekupne sądy, Wenecję, Dandolo i w ogóle cały świat. Z jego pieolenia wynikało, że Wenecjanie jak jacyś masoni rządzą całym krajem, pociągają za szurki i mają wszędzie układy. Przeliczał też te 2000 na spathy, najemników alańskichi czy ogień grecki i dostawał strasznego bólu dupy, ile on by mógł np.ikon ze św. Maurycym za te 2k kupić (kilkaset sztuk).
Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć ikonostas do modlitwy bo niby wypożyczanie za drogo wychodzi i wszyscy go chcą oszukać

synek przed ikonostasem to się prawdziwe zbawienie się łapie łapie! tam jest potęga cesarska!
ale nie było go stać ani nie miał go gdzie trzymać a hehe frajerem to on nie jest żeby komuś płacić za przechowywanie więc zgadał się z jakimiś prawosławnymi w okolicy, że kupią ikonostas na spółkę, on będzie stał u jakiegoś teodorosa, który ma dom a nie mieszkanie w bloku jak my, na podjeździe na przyczepie, którą ten teodoros ma i się będą modlić razem.
Na początku ta kooperatywa szła nawet nieźle ale w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi jechać i miał o to olbrzymi ból dupy. Jeszcze ci jego koledzy dzwonili, że łąska się z nieba leje jak pojna więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i sapał z wkienia. Sytuację jeszcze pogarszało to, że nie miał na kogo zwalić winy co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni modlą się bez niego bo przecież po równo się zrzucali na ikony i w niedzielę wieczorem, jak te janusze już wróciły z modlitwy, wyszedł nagle z domu.
Po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc z czymś przed domem. Wychodzę na zewnątrz a tam nasz samochód z przyczepą i ikonostasem xD Pytam skąd on go wziął a on mówi, że januszowi zaj*ł z podjazdu przed domem bo oni go oszukali i żeby łapał z nim ikonostas i wnosimy do mieszkania XD Na nic się zdało tłumaczenie, że zajmie cały duży pokój. Na szczęście ikonostas nie zmieścił się w drzwiach do klatki więc stary stwierdził, że on go przed domem zostawi.
Za pomocą jakichś łańcuchów co były na przyczepie i mojej kłódki od roweru przypiął go do latarni i zadowolony chce iść wracać do mieszkania a tu nagle przyjeżdżają 2 rydwany z januszami współwłaścicielami, którzy domyślili się gdzie ich własność może się znajdować xD Zaczęła się nieziemska inba bo janusze drą mordy dlaczego ikonostas ukradł i że ma oddawać a ojciec się drze, że oni go oszukali i on 500zł się składał a nie modlił się w ten weekend. Ja starałem się załagodzić sytuację żeby ojciec od nich nie dostał wpieolu bo było blisko.
Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak:
-Mój ojciec leży na ziemi, kurczowo trzyma się przyczepy i krzyczy, że nie odda
-Janusze krzyczą, że ma oddawać
-Jeden janusz ma rozj***ny nos bo próbował leżącego ojca odciągnąć od ikonostasu za nogę i dostał drugą nogą z kopa
-Dwóch policjantów ciągnie ojca za nogi i mówi, że jedzie z nimi na komisariat bo pobił człowieka
-We wszystkich oknach dookoła stoją sąsiedzi
-Moja stara płacze i błaga ojca żeby zostawił ikonostas a policjantów żeby go nie aresztowali
-Ja smutnazaba.psd
W końcu policjanci oderwali starego od ikonostasu. Ja podałem januszom kod do kłódki rowerowej i zabrali ikonostas, rzucając wcześniej staremu 500zł i mówiąc, że nie ma już do modlitwy żadnego prawa i lepiej dla niego, żeby się nigdy w cerkwi nie spotkali. Matka ubłagała policjantów, żeby nie aresztowali ojca. Janusz co dostał w mordę butem powiedział, że on się nie będzie pie**olił z łażeniem po komisariatach i ma to w dupie tylko ojca nie chce więcej widzieć.
Stary do tej pory robi z januszami gównoburzę na forach dla historyków bo założyli tam specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem. Obserwowałem ten temat i widziałem jak mój ojciec nieudolnie porobił trollkonta

Bułgarobójca958
Liczba postów: 1
Ten temat założyli jacyś idioci! Znam użytkownika stary_anona od dawna i to bardzo porządny człowiek i wspaniały biznatynista! Chcą go oczernić bo zazdroszczą sukcesów w walce z Gotami!
Potem jeszcze używał tych trollkont do prześladowania niedawnych kolegów od ikonostasu. Jak któryś z nich zakładał jakiś temat to ojciec się tam wpie**alał na trollkoncie i np. pisał, ze ch*jowe reko i widać, że nie umie into źródła xD
Z tych samych trollkont udzielał się w swoich tematach i jak na przykład wrzucał zdjęcia znalezionych przez siebie ikon to sam sobie pisał

Noooo gratuluję okazu! Widać, że doświadczony łowca!
a potem się z tego cieszyl i kazal oglądać jaki to on jest szanowany

pokaż spoiler Jak ktos kojarzy historie Bizancjum i IV krucjaty to jeszcze bardziej śmieszy

29 kwietnia 1945 roku wojska…

29 kwietnia 1945 roku wojska amerykańskie wyzwoliły obóz koncentracyjny w Dachau, jednocześnie dokonując masakry najprawdopodbniej 560 wziętych do niewoli żołnierzy Waffen-SS i personelu obozowego. Na zdjęciu: prowadzona w obozie w Dachau przez amerykanów dnia 29 kwietnia egzekucja niemieckich żołnierzy i personelu obozowego.

Ostateczna liczba ofiar amerykańskiego samosądu jest trudna do ustalenia. Część żołnierzy niemieckich i personelu obozowego zginęła w walce z wojskami amerykańskimi, część została zabita przez więźniów obozu w trakcie jego wyzwalania lub po kapitulacji. Wyniki amerykańskiego śledztwa w tej sprawie można poznać dzięki dostępnemu publicznie raportowi „Investigation of Alleged Mistreatment of German Guards at Dachau”. Co ciekawe dokument ten był tajny aż do 1991 roku.

Kolejna ciekawostka: do opisanych wydarzeń nawiązuje fabuła filmu „Wyspa Tajemnic” z 2010 roku – w retrospekcjach pokazano, że główny bohater znajdował się wówczas na ternie obozu.

Autor zdjęcia: Arland B. Musser Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Zachęcamy do polubienia: https://www.facebook.com/wiekdwudziestypl/
———————————————————————————-
http://wiekdwudziesty.pl/
#historia #niemcy #iiwojnaswiatowa #ciekawostki #zainteresowania #ciekawostkihistoryczne #wiekdwudziesty #usa #fotohistoria #historiajednejfotografii

ARGENTARII – RZYMSCY…

ARGENTARII – RZYMSCY BANKIERZY

Bankierzy rzymscy pojawili się w III wieku p.n.e. Początkowo nazywani byli z greki trapezitai, potem jednak weszła w użycie łacińska nazwa argentarii.

Argentarii prowadzili interesy w tawernach (taverna) na Forum, w pobliżu świątyni Kastora i Polluksa. Złe prowadzenie interesów mogło się skończyć bankructwem dla bankierów. Bankructwo określano mianem foro cedere, foro abire albo a foro fugare, czyli „ucieczka z forum”. Takie dziwne połączenie słów wynikało, z faktu że obecność na forum była obowiązkiem człowieka robiącego interesy. Dawał on w ten sposób dowód swojej wypłacalności. Opuszczenie placu prowadziło zaś do oczywistej tezy, jakoby to bankier prowadził niejasne interesy.

Bankierzy przyjmowali wkłady, udzielali pożyczek, wymieniali pieniądze, niekiedy przeprowadzali licytację za jedno-procentową prowizję. Specyficzną operacją była umowa receptum argentarii, kiedy to bankier udzielał gwarancji na pożyczkę swego klienta od osoby trzeciej, stając się, w razie niewypłacalności klienta, dłużnikiem tej ostatniej. Z czasem operacja ta została zastąpiona przez constitutum debiti alieni, czyli nieformalne zobowiązanie do zapłaty cudzego długu. Tego rodzaju rozwiązania umożliwiały rozwój nowych operacji kredytowych.

Każdy bankier zobowiązany był do prowadzenia dwu rodzajów ksiąg: adversarium i codex rationae mensae.

– Adversarium był dziennikiem podręcznym, w którym bakier zapisywał operacje w porządku chronologicznym.
– Codex rationae mensae był zbiorem rachunków klientów z podziałem na stronę debetową (expensum ferre) i kredytową (acceptum ferre).
Obywatel, jak wcześniej zostało wspomniane mógł ubiegać się o pożyczkę. Prawo rzymskie znało dwa rodzaje pożyczek:

– Nexum zaciągana była w uroczysty sposób „przy użyciu spiżu i wagi” (per aedes et libram). Wierzyciel mógł sprzedać dłużnika w niewolę (legis actio per manus iniectionem).
– Mutuum była nieformalną pożyczką, której udało się wyprzeć starszą nexum.
Odsetki (foenus lub usuriae) traktowane były jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału. Były one pożyczką oprocentowaną w odróżnieniu od mutuum, nieoprocentowanej pożyczki przyjacielskiej. Z samego kontraktu dotyczącego pożyczki zazwyczaj nie wynikał procent, zawierano na ten temat odrębną umowę, mającą często formę uroczystej obietnicy ustnej (stipulatio). Niekiedy przyjmowano istnienie odsetek z mocy prawa, zwłaszcza w postępowaniach opartych na tzw. dobrej wierze (bona fides).

Argentarii – rzymscy bankierzy

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #ciekawostki

————————————————————————————–
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Dotacje

NAUKOWCY PRÓBUJĄ ODTWORZYĆ…

NAUKOWCY PRÓBUJĄ ODTWORZYĆ RZYMSKĄ LODÓWKĘ

W szwajcarskim mieście Kaiseraugst (północna część kraju), który w czasach rzymskich nosił nazwę Augusta Raurica naukowcy natrafili na ciekawy przykład domu rzymskiego. Mianowicie posiadał on schowek, który zdaniem badaczy mógł służyć jako antyczna lodówka. W związku z przypuszczeniami podjęto prace rekonstrukcyjne.

Antyczni Rzymianie znani są z tego, że wykopywali tego typu dziury / schowki w ziemi, aby móc tam przetrzymywać m.in ostrygi, ser czy warzywa, aby lepiej się konserwowały. Zimą dodatkowo takie „lodówki” mogły być wypełniane śniegiem i lodem, a następnie zakrywane warstwą słomy.

Archeolodzy planują sprawdzić do jakiego stopnia lodówka się sprawdzała w czasach antycznych. W tym celu podjęli się przeprowadzania eksperymentu. Planują zasypać schowek kolejnymi porcjami śniegu (20-30 cm warstwy), przedzielając je warstwą słomy. Chcą w ten sposób definitywnie potwierdzić, że schowki mogły skutecznie pełnić rolę lodówek. Wyniki eksperymentu poznamy w sierpniu.

Naukowcy próbują odtworzyć rzymską lodówkę

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #artefaktnadzis
————————————————————————————–
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Dotacje