Zestaw map – Kształtowanie…

Zestaw map – Kształtowanie się granic Europy od 1830
https://www.wykop.pl/link/5813563/ksztaltowanie-sie-granic-europy-od-1830/

Można wybrać datę i sprawdzić jak wyglądały granice państw Europejskich w różnych okresach

#gruparatowaniapoziomu #mapporn #historia