Ze starodruków. Prezentujemy…

Ze starodruków. Prezentujemy piękną książkę z 1768 roku: pełna skóra z epoki, grzbiet sześciopolowy. Jest bogato zdobiona: zwięzy wypukłe, szyldzik na grzbiecie, złocenia i złocone napisy na grzbiecie.
Książka zawiera współoprawne dzieła doby francuskiego Oświecenia: pierwsze wydanie „Le militaire philosophe ou difficultes sur la religion proposees au R.P. Melbranche” autorstwa Jacquesa-Andre Naigeona (1738-1810) oraz także pierwsze wydanie „La republique des philosophes, ou histoire des Ajaoiens” autorstwa Bernarda le Bovier de Fontenelle (1657 – 1757).
Autor pierwszego utworu, Naigeon, był filozofem i Encyklopedystą, znanym głównie z redagowania pism i współpracy z Diderotem i Holbachem. „Le militaire…” to ostra polemika z Nicolasem de Malebranche’m (1638–1715). Malebranche był francuskim księdzem i filozofem-racjonalistą, który w swych dziełach starał się połączyć myśl Świętego Augustyna i Kartezjusza, w celu ukazania aktywnej roli działania Boga w każdym aspekcie istnienia świata. Polemika Naigeona przedstwiała argumenty na rzecz ateizmu i deterministycznego materializmu, a jej autor nie stronił od ostrej krytyki chrześcijaństwa.
Drugi utwór to pierwsze wydanie „La republique des philosophes, ou histoire des Ajaoiens” – dzieło równie charakterystyczne dla epoki, tak zafascynowanej odmiennością kultur, rozmiłowanej w podróżach po egzotycznych świecie, borykającej się z odmiennością ras i religii. Jest to dzieło Bernarda le Bovier de Fontenelle (1657-1757) – francuskiego filozofa, religioznawcy, pisarza i poety. Był on prekursorem metody porównawczej w badaniach nad religiami, autorem traktatu De l’origine des fables, w której stwierdzał zgodność między wierzeniami starożytnych Greków i Indian. „Histoire…” to utopijna powiastka o perypetiach holenderskiego żeglarza Van Doelvelta, który na skutek sztormu, ląduje na wyspie Ajao. Zapoznaje się tam z obyczajami mieszkańców i przynoszącym dobrobyt i zamożność niereligijnym ustrojem republikańskim. A zatem obie książki łączy typowy dla oświecenia antyreligijny racjonalizm i chęć odpowiedzenia na pytanie o zasady pozwalające na stworzenie szczęśliwego społeczeństwa.
Zapraszamy na stronę opis odnośnikawww.atticus.pl , zarówno do działu filozofii, jak i starodruków.

opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?pag=poz&id=70702
opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?katalog=filoz
opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?katalog=stdr
#filozofia #historia #kultura #ksiazka #ksiazki #sztuka #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne