Zbiórka na Czerwony Krzyż….

Zbiórka na Czerwony Krzyż. Datki są zasysane przez odkurzacz, USA 25 maja 1917.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #fotohistoria #usa #iwojnaswiatowa #myrmekochoria