Zapora – film dokumentalny z…

Zapora – film dokumentalny z 1976 roku o obawach mieszkańców wsi Maniowy, która znaleźć się ma pod wodami budowanego Zbiornika Czorsztyńskiego.

Krótki dokument wyreżyserowany przez Irenę Kamieńska w 1976 roku. Kamieńska pokazuje spotkanie mieszkańców wioski z przedstawicielami władzy, aby ujawnić patologię systemu, w którym odgórne plany, dyrektywy i wytyczne stawia się ponad ludzkim losem. Górale nie tyle żalą się, że ich wioska zostanie zalana, a oni będą musieli się przenieść do nowej osady położonej wyżej, co nie chcą się pogodzić ze sposobem, w jaki zostali potraktowani.

#mikroreklama #historia #podhale #gruparatowaniapoziomu