Wyposażenie radzieckiej…

Wyposażenie radzieckiej piechoty podczas II wojny światowej. Nie ma Mosina trochę dziwne.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #iiwojnaswiatowa #militaria #bron #rosja #myrmekochoria