Wykopiecie? Ile służących…

Wykopiecie?

Ile służących miał dziewiętnastowieczny arystokrata? – „Nie ma upartszych i tępszych na wszelkie lekcye studentów – jak służących naszych” – twierdziła Narcyza Żmichowska. Dobra służba była pożądana w domach, które dbały o swój status społeczny, a liczebność pokojówek, lokajów i pomocy kuchennej świadczyła o zamożności danej rodziny.

Na ilustracji obraz Nikołaja Kasatkina „Młoda pokojówka z koszykiem” (przed 1917 r.)

#polska #nauka #liganauki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #historia #mikroreklama