Wykopiecie? :) Ubóstwo w II…

Wykopiecie? 🙂

Ubóstwo w II RP na fotografiach prasowych [galeria] – Od Gdyni do Tarnopola, od Poznania do Pińska, II Rzeczpospolitą zamieszkiwały tysiące ubogich, bezrobotnych i bezdomnych żyjących na taczkach, w rozsypujących się ruderach i jamach wykopanych w ziemi. Ich życie udokumentowali reporterzy przedwojennej prasy.

Na zdjęciu żebrzący mężczyzna na odpuście w Kalwarii Zebrzydowskiej, 15 sierpnia 1937 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-R-567-20, domena publiczna)

#polska #historia #fotografia #gruparatowaniapoziomu #liganauki #fotohistoria #ciekawostkihistoryczne #mikroreklama