Wykopiecie? :) Ostatni…

Wykopiecie? 🙂

Ostatni bastion polskości na Dolnym Śląsku. Niezwykła historia małego miasta – Przełom XVII i XVIII wieku. Cały Dolny Śląsk podporządkowany jest monarchii habsburskiej. Ale jedno jedyne miasto utrzymało niezwykłe związki z Polską. To Oława!

Na ilustracji Oława ok. 1737 (ryc. Friedricha Bernharda Wernera).

#nauka #liganauki #slask #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #historia #polska #mikroreklama