Wykopiecie? :) Co groziło za…

Wykopiecie? 🙂

Co groziło za obrazę króla w Rzeczypospolitej Obojga Narodów? – W państwie polsko-litewskim szlachta mogła zgodnie z prawem zbuntować się przeciw królowi i swobodnie go krytykować. Mimo to w historii Rzeczypospolitej nie brakuje głośnych spraw o obrazę majestatu, które kończyły się skazaniem wpływowych magnatów nawet na śmierć.

Na zdjęciu repliki polskich insygniów koronacyjnych (fot. Gryffindor, CC BY-SA 3.0).

#polska #historia #ciekawostki #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #mikroreklama