Wydaje mi się, że humanistykę…

Wydaje mi się, że humanistykę można uprawiać na dwa sposoby. Pierwszy określiłbym mianem pozytywistycznego. Polegałby on na drobiazgowej, ścisłej analizie danego przedmiotu z wykorzystaniem nawet nauk ścisłych. Dobrym przykładem byłaby analiza lingwistyczna dokumentu, żeby wykazać fałszerstwo albo określić czas jego powstania. Do takiego podejścia możnaby zaliczyć skrupulatne badanie biografii pisarza, żeby pokazać, jakie fakty z jego życia miały wpływ na twórczość.
Drugi sposób polegałby na tworzeniu wielkich opowieści. Wykorzystywane są w nim bardzo pojemne terminy, jak np.cywilizacja łacińska, walka klas czy wigowski mit historyczny. Oczywiście te opowieści mają swój urok, ale jak się zagłębi w szczegóły to podejrzewam, że można znaleźć sporo przykładów poddających je w wątpliwość.

#neuropa #4konserwy #filozofia #historia