Wszyscy wiedzą, że robiąc…

Wszyscy wiedzą, że robiąc unię lubelską Zygmunt August włączył do Korony Podlasie i Ukrainę, chcąc w ten sposób złamać litewską magnaterię. Niewiele osób jednak wie, bo nie nauczają tego w szkołach, że przyłączenie tych ziem do Korony prawnie miało charakter „restytucji”, co budzi niestety pewne skojarzenia z tym jak nasi zaborcy próbowali karkołomnie uzasadniać swoje prawa do zagarniętych ziem. Z pewnością nie był to taki gwałt jak naszych zaborców, bo sama szlachta ruska chciała do Korony, Litwa nie traciła niepodległości, był to deal na zasadzie obrona Litwy przed Moskwą w zamian za ruskie czarnoziemy. Ale mimo wszystko, ku refleksji warto przeczytać tę karkołomną argumentacje polskich praw do Ukrainy, można się ostro zdziwić do czego byliśmy zdolni. Pyszne są zwłaszcza fragmenty o tym, jak to ziemia ruska „od zawsze” do Korony należała, aż do czasów Jagiełły xd

#historia #ukraina

Zygmunt August król polski i wielki książe litewski przywraca i wciela do Korony Polskiej ziemię kijowską i określa dokładne warunki tego wcielenia, Lublin na sejmie, 6 czerwca 1569 r.