Wśród krakowskich drukarzy,…

Wśród krakowskich drukarzy, którzy kładli podwaliny pod rozwój drukarstwa polskiego, w dniu dzisiejszym pomówimy o Florianie Unglerze, albowiem jest ku temu okazja. Otóż505 lat temu, 28 maja 1513 r. ukazał się – uznawany za pierwszą książkę drukowaną w języku polskim – „Raj duszny” w tłumaczeniu Biernata z Lublina. Było to typowe dla owego okresu wydawniczego dzieło – modlitewnik. Ungler, jednen z najważniszych drukarzy swego czasu, współpracował z innymi przedstawicielami swego fachu m. in. z Lernem, Hellerem czy Szarfenbergiem.
Słynną książką złożoną przez Unglera był traktat o ortografii polskiej Stanisława Zaborowskiego (1514). Dzięki ustaleniu grafiki poskiej, której brak stał na przeszkodzie rozwoju polskiej książki drukowanej, dzieło to było kluczowym elementem pozwalającym na rozwój polskiego drukarswa. Ungler opublikował jeszcze wiele znanych książek drukowanych owej epoki, w tym np. zielnik Stefana Falimirza „O ziołach i mocy ich” (z 1534 r.). Uznaje się też tę oficynę za jedną z pierwszych, która dostarczała poczytnej i praktycznej książki polskich czytelnikom.
Wywód ten ilustrujemy ciekawym wydawnictwem przedstawiającym dorobek innej oficyny wydaniczej tego czasu – drukarni Macieja Szarfenberga. Zeszyt „Polonia Typographica Saeculi Sedecimi [Tłoczenia polskie XVI wieku], Monografie i podobizny zasobów drukarskich, fasciculus” zawiera biografię oraz naukowe opracowanie drukarskiej działalności Macieja Szarfenberga, wraz z tablicami ilustrującymi jego dorobek.
Spieszmy się kochać drukowane książki, tak szybko odchodzą, można powiedzieć parafrazując pewnego księdza-poetę.
Zapraszamy na stronę opis odnośnikawww.atticus.pl po ciekawe starodruki z działu pod tą samą nazwą.
opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?pag=poz&id=23597
opis odnośnikahttps://www.atticus.pl/?katalog=stdr
#ksiazki #ksiazka #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #sztuka #kultura #polska