Wraz z włączeniem Bielska do…

Wraz z włączeniem Bielska do II RP polski stał się głównym językiem wykładowym w szkołach. Uczniowie niemieckiego pochodzenia mieli więc bardzo ograniczone możliwości dalszej edukacji. Ówczesne władze miasta znalazły jednak kompromisowe wyjście. Dzięki temu uniknięto dalszych nieporozumień na tle narodowościowym i wszystkim uczniom, bez względu na ich pochodzenie, umożliwiono dalsze kształcenie.

Więcej tutaj.

#bielskobiala #historiaiirp #historia #gruparatowaniapoziomu #podbeskidzie #slask