Wojna Trzydziestoletnia z lat…

Wojna Trzydziestoletnia z lat 1618-1648 to chyba trzeci najstraszliwszy konflikt w historii Europy. Straty wśród żołnierzy może nie mogą równać się z innymi wojnami (szacowane są na około 800 000 żołnierzy wszystkich stron), ale straty wśród ludności cywilnej i straty materialne są wprost nie do opisania. Kilka danych:
– straty ludnościowe na terenie Niemiec szacowane są na 25-40% populacji, niektóre regiony straciły 60% ludności,
– kraje niemieckie stracił połowę swojej męskiej populacji,
– podczas wojny zniszczonych zostało tysiące zamków, dziesiątki tysięcy wsi i około 1/3 niemieckich miast.

Powyższe straty związane są przede wszystkim z ogromną brutalnością maszerujących wojsk, które pozbawione jakichkolwiek więzów i sentymentów narodowościowych przez 30 lat grabiły, paliły i mordowały na niewyobrażalną dotąd skalę. Ten poziom okrucieństwa wynikał z dwóch czynników: na terenie Rzeszy walczyły armie z wielu różnych krajów, przez co kompletnie nie obchodził ich los miejscowej ludności oraz z faktu, iż ogromna część żołnierzy była najemnikami, co jeszcze bardziej pozbawiało ich wszelkich skrupułów. Do tego walcząc za pieniądze nie mieli oporów przed egzekwowaniem zaległej zapłaty nawet z terenów swojego mocodawcy, co oczywiście sprowadzało się do masowych rabunków nawet na przyjaznym terenie.

Naturalną konsekwencją takich działań wojennych były głód i epidemie, które przetrzebiły ludność Europy Środkowej. U nas ten konflikt nie jest zbyt szeroko dyskutowany, ale na zachodzie jest on odbierany tak jak w Polsce Potop.

#historia #wojnatrzydziestoletnia #ciekawostki #wojna