Wikingowie chowali swoich…

Wikingowie chowali swoich zmarłych najczęściej podpalając łódź ze zwłokami i wypuszczając ją na wodę.
Dzisiaj Szwecja i Dania mają jeden z najwyższych wskaźników kremacji na świecie- około 80% zwłok w tych krajach poddawanych jest kremacji, podczas gdy w Polsce mniej niż 10%.

#historia #ciekawostki #wikingowie #nauka #skandynawia