Wiem, że nie jest to…

Wiem, że nie jest to najlepsze miejsce na takie dywagacje ale jak myślicie jak potoczyła by się operacja Barbarossa gdyby Hitler zamiast agresora wystąpił w roli oswobodziciela uciśnionego narodu rosyjskiego? Gdyby Niemcy zamiast wywozić ostatnie krowy do rzeszy zaczęli by współpracę z opozycja wobec bolszewików. Gdyby Własow i reichkomisariaty dostały więcej swobody i byli by partnerami a nie terenami okupowanymi. Taka powtórka z wojny domowej z udziałem Niemiec.
#historia #drugawojnaswiatowa