Wielu z nas nie przyjmuje do…

Wielu z nas nie przyjmuje do wiadomości, że USA, światowa potęga militarna, chyli się ku upadkowi. To po prostu nie możliwe. A jednak …
Przykład naszej RP, najpotężniejszego państwa średniowiecznej Europy, którego apogeum stanowiła zwycięska bitwa pod Grunwaldem 1410r., w której stawiliśmy czoła Zachodniej chrześcijańskiej Europie rozbijając w pył jej rycerstwo, uniemożliwiając tym samym krwawy i grabieżczy pochód, błogosławiony przez chrześcijański Rzym, na Wschód, jest jak najbardziej uprawniony.
Zasadniczy upadek RP trwał mniej więcej 200 lat na przestrzeni XVI, XVII i XVIII wieku. Można wyróżnić trzy główne czynniki, które ten upadek spowodowały:
1. dominująca polityczna rola Kościoła (także ogromne podatki ściągane z polskiego społeczeństwa na jego rzecz),
2. przejęcie całego życia gospodarczego Polski przez Żydów,
3. skorumpowanie elit władzy (magnaterii).System żydowskiego kapitalizmu – pasożytowanie na organizmie narodu i państwa – jest genetycznie niewydolny i po prostu musi upaść.
Jest faktem, że USA są nadal potęgą militarną i zagrożeniem dla suwerenności państw.
Ale gwoli przypomnienia, sławetna polska husaria, jak niemal cała polska armia, która rozprawiła się z turecką nawałą pod Wiedniem w 1683r. zniknęła prawie całkowicie jeszcze za życia króla Jana III Sobieskiego (zmarł w 1696r.) – tak upadało najpotężniejsze państwo Europy, a jak wspomniałem wyżej, ten upadek trwał ok. 200 lat.
Funkcjonowanie na Zachodzie obecnego systemu finansowego, który znajduje się pod całkowitą kontrolą Żydów (Międzynarodowego Żyda – MŻ), niszczy wszystkie gospodarki Zachodu (pieniądz od dawna nie pełni zgodnej z ekonomią służebnej funkcji w gospodarce – przestał służyć społecznej wymianie produktami pracy, co eliminuje jakikolwiek rozwój).
Żydowska (USA) ekspansja na Europę rozpoczęta w latach 1960. jest właśnie rezultatem rozpoczynającego się wtedy permanentnego kryzysu żydowskiego kapitalizmu – pojawił się postępujący realny spadek dochodów ludności USA, potem całego Zachodu. I nie jest to kryzys, który można rozwiązać w warunkach żydowskiego kapitalizmu, ponieważ rozwiązanie, czyli przywrócenie zasad ekonomii w gospodarce, a główną zasadą jest przywrócenie państwowego systemu obiegu pieniądza, spowoduje utratę władzy i bogactw żydowskiej finansjery. Tu znajdują się właśnie prawdziwe przyczyny ekspansji żydowskiego (USA) imperializmu – „ucieczka do przodu”, czyli nowe podboje. Ale w rzeczywistości jest to tylko przedłużanie agonii.
Po doprowadzeniu do upadku Polski Żydzi zaczęli uciekać w wieku XVIII do Wlk.Brytani, do Niemiec. Dokąd mieliby uciec z USA, z Wlk.Brytanii, z UE?
Oczywiście, z powodów biologicznych wielu z nas nie doczeka oficjalnego upadku USA, czyli wycofania się USA z Europy (choć kandydat na prezydenta, D.Trump, już o tym mówi i być może za 4 lata taki proces się rozpocznie – a w tym czasie może zdążą jeszcze podpalić Europę Wschodnią). Ale nie jest już takie oczywiste, że nie doczekamy upadku żydo-reżimu IIIRP.
Żeby wykazać, że upadek żydowskiego kapitalizmu, a więc i jego głównego rozsadnika, jakim są rządzone przez Żydów USA, jest zjawiskiem realnym, trwałym i postępującym, posłużę się prostym przykładem z dziedziny motoryzacji, który winien być dla wszystkich bardziej zrozumiały niż ekonomiczne dysertacje.Z powyższych diagramów wynika jednoznacznie, że coraz większa ilość i coraz starszych samochodów zarejestrowanych w Polsce jest rezultatem systematycznego pogarszania się sytuacji materialnej Polaków. I chyba nikt temu nie zaprzeczy -?A jak jest w USA?
Jak podaje firma Polk, w połowie lat 90. średni wiek samochodu osobowego w USA wynosił ok. 8,4 roku. W 1999 roku przekroczył 9 lat, a w 2005 – 10 lat. Po kolejnej pięciolatce osiągnął 11 lat i nadal rośnie. Dane za rok 2011 wynoszą 11,1, za rok 2012 – 11,4 – raport The Detroit Free Press. – http://moto.wp.pl/
To jest średni wiek samochodu, ale to oznacza, że rośnie szybko liczba posiadaczy jeżdżących coraz starszymi autami – sytuacja w USA jest podobna do tej z kolorowego diagramu, 50% aut w USA jest w wieku ok. 15 lat. Czy wniosek o zamożności obywateli USA nie będzie więc identyczny jak w przypadku Polski?
Dla porównania:
w Unii Europejskiej średni wiek samochodu w 2014r. to ok. 8,3 roku. – http://magazynauto.interia.pl/
.
Oczywiście proces zubażania Europejczyków postępuje także. Ale tu warto zwrócić uwagę, że mimo to poziom zamożności Europejczyków jest jednak wyższy niż ludności USA (średni wiek pojazdu niższy w Europie) – w latach 1950. było odwrotnie!, Amerykanom żyło się lepiej. Nasuwają się dalsze wnioski. UE – projekt żydowskiej finansjery anglosaskiej (powstał już w 1913r.) okazał się niewystarczający dla ratowania żydowskiego kapitalizmu, czyli jego głównych beneficjentów – MŻ. Stąd konieczność jego uzupełnienia o umowę TTIP, do podpisania której MŻ chce zmusić Europę.
.Powrót do niewolnictwa – USA wzorem dla bratnich żydo-reżimów
Zastanawiające, że poniższy tekst ukazał się w największej żydowskiej gadzinówce, choć oczywiście autor nie wyjaśnia przyczyn ekonomicznego regresu USA – w jednym zdaniu wskazuje tylko na winę rządu USA, którego rzeczywista rola w kreowaniu polityki gospodarczej jest dokładnie taka sama jak żydo-rządów w IIIŻydo-RP, czyli żadna i sprowadza się jedynie do zadłużania państwa w prywatnych żydowskich bankach.
#4konserwy #usa #ameryka #polska #geopolityka #neuropa #3centryny #historia #publicystyka
Dariusz Kosiur

Powered by WPeMatico