Wielebny Troy Perry stoi w…

Wielebny Troy Perry stoi w swoim spalonym kościele, 1973. Kościół spalono mu za bycie homoseksualistą i popieranie praw osób homoseksualnych do uczestniczenia w religii.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #usa #myrmekochoria