Wiecie ile w 1929 roku…

Wiecie ile w 1929 roku produkowano w samochodów w USA a ile we Francji, która wtedy była europejskim liderem?

Porównując liczby wytwórczości automobilowej w Stanach Zjednoczonych i we Francji widzimy pozornie przepaść nie do przebycia. W Stanach Zjednoczonych wyprodukowano w 1929 roku 5.630.000 wozów, podczas gdy we Francji tylko 245.610. Jednakże Francja przoduje na kontynencie europejskim co do produkcji samochodów i ich rozpowszechnienia. W produkcji drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania, która wytworzyła w ubiegłym roku 225.526 automobili. Postęp widzimy przede wszystkiem biorąc pod uwagę następujące dane: W Stanach Zjednoczonych 1 samochód przypada przeciętnie na 4-6 mieszkańców (wzrost użycia automobili był tam ostatnio niewielki), natomiast we Francji w 1928 roku przypadał 1 samochód na 36 mieszkańców, w 1929 roku na 31 mieszkańców a w obecnie na około 26 mieszkańców, niektóre okolice Francji wykazują gęstość równą amerykańskiej.

Więcej informacji na ten temat: relacja polskiego urzędnika z salonu samochodowego w Paryżu z 1930 roku

#historia #motoryzacja #samochody